Pomieszczenia WSNS

1 Front budynku wsns 2 hol wsns 3 hol wsns 4 hol wsns
5 hol wsns 6 hol wsns 7 korytarz wsns 8 pokój Samorządu Studenckiego WSNS
9 sala wykładowa wsns 10 sala wykładowa wsns 11 sala wykładowa wsns 12 sala wykładowa wsns
13 sala wykładowa wsns 14 sala wykładowa wsns 15 kapliczka wsns 16 bezpłatny parking wsns
17 dziekanat wsns Asystentka Rektora wsns biblioteka wsns 2 biblioteka wsns
czytelnia wsns 2 czytelnia wsns kwestura wsns PC110111
PC110112 PC110118 PC110130 pokój wykładowców wsns
sala ratownictwa medycznego