Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

I LUBELSKA KONFERENCJA NAUKOWA TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH - "Praktyczne aspekty pracy technika dentystycznego" - 17.06.2010.

Data: 17.06.2010 r.

Miejsce: Lublin, ul. Olchowa 8 (budynek Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie)

Katedra Technik Dentystycznych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie wspólnie z Kołem Naukowym Studentów WSNS „OKOP” oraz z Samorządem Studentów WSNS zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Komunikat 2 - dokładny program konferencji - do pobrania

09:30 - 10:30 Rejestracja uczestników, ul. Olchowa 8
10:30 - 17:00 Wystąpienia konferencyjne

Program konferencji do pobrania

Referaty i prezentacje posterowe:

 1. Władysław Maranda, v-ce prezes PTTD; Rola i działalność stowarzyszeń zrzeszających techników dentystycznych
 2. mgr Marta Podgórska; Prawa pacjenta wczoraj i dziś
 3. mgr Ewa Sosnówka – Tkaczyk; Pozyskiwanie funduszy unijnych na działalność gospodarczą
 4. mgr Elżbieta Klimkiewicz; Uniwersytet Śląski; Budowanie pozytywnej relacji w kontaktach zawodowych pomiędzy lekarzem stomatologiem a technikiem protetykiem
 5. prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska; WSNS; Ocena podłoża implantoprotetycznego i wirtualne planowanie implantacji przy użyciu tomografii wolumetrycznej
 6. dr n. med. Agnieszka Chmielewska-Cisłak; WSNS; Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby lecznicze u 12-letnich uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego
 7. lek. stom. Marta Chmielewska; UM Lublin, WSNS; Metody doboru koloru w wykonawstwie protez
 8. tech. prot. Paweł Stefańczyk; Medor Lab. Ortodontyczne; Wykonawstwo laboratoryjne stałych aparatów ortodontycznych
 9. dr n med. Beata Walawska, Marcin Litwin; student WSNS; Psychologia uśmiechu
 10. dr n med. Beata Walawska, lek. dent. Emilia Gałązka; Estetyka uśmiechu
 11. Przewłoka Emilia, student WSNS; Trendy w zębach – poster
 12. Klaudia Wójcik, student WSNS ; Stowarzyszenia zrzeszające techników dentystycznych - poster.

Prezentacje firm:

 1. Ireneusz Niemołocznow, Firma Zirkonzahn Polska; Prezentacja systemu zirkonzahn small system Eco
 2. Prezentcja firmy Cezal Lublin
 3. Prezentcja firmy Polkard
 4. Prezenacja firmy Kurdziel. Urządzenia Dentystyczne

Zakres tematyczny Konferencji:

 1. Kwestie prawne związane z odpowiedzialnością zawodową.
 2. Prawa pacjenta.
 3. Pozyskiwanie funduszy unijnych.
 4. Rola i działalność stowarzyszeń zrzeszających techników dentystycznych.
 5. Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym działalności gabinetów stomatologicznych, pracowni protetycznych i ortodontycznych.
 6. Nowe technologie i osiągnięcia nauki w stomatologii praktycznej, estetycznej, protetyce i ortodoncji.
 7. Wzajemne relacje pacjent – lekarz dentysta – technik.
 8. Prezentacje firm branżowych.
 9. Tematy wolne.

Zapraszamy do udziału zarówno osoby chcące wygłosić referaty, jak również osoby zainteresowane tematyką Konferencji. Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych, praktyków, studentów i doktorantów.

Komunikat 1 do pobrania

 • Zgłoszenie uczestnictwa do 30 maja 2010 r.
 • Prelegentów prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z tematem pracy (e-mailem lub tradycyjną pocztą)
 • Streszczenie pracy i prezentacje w Power Point prosimy przesyłać do dnia 10 czerwca 2010 na adres konferencjatd2010@wsns.pl
 • Materiały do publikacji prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca 2010 r.
 • Szczegółowy plan konferencji zostanie przedstawiony w Komunikacie 2, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl do dnia 1 czerwca 2010 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA - do pobrania

Wypełnione zgłoszenie prosimy odesłać pocztą lub mailem na adres:
Katedra Technik Dentystycznych WSNS
ul. Olchowa 8; 20-355 Lublin
tel. (81) 744 21 13
fax (81) 463 17 30

Koszty udziału w konferencji dla wszystkich uczestników wynoszą 150 zł i obejmują:

 • udział w obradach
 • materiały konferencyjne
 • udział w prezentacjach firm branżowych
 • uroczysty bankiet
 • certyfikat uczestnictwa
 • publikację pracy

Dla studentów koszt uczestnictwa wynosi 80 zł.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zwroty kosztów nie będą dokonywane.

Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 30 maja 2010 r. Nr konta: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

Wszelkie informacje o Konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl

O konferencji prosimy poinformować współpracowników oraz osoby zainteresowane.

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska
 • dr Beata Walawska
 • dr Magdalena Miazek
 • dr Agnieszka Chmielewska-Cisłak
 • dr Elżbieta Wenerska-Wojtaszek

Komitet organizacyjny:

 • dr Elżbieta Wenerska-Wojtaszek
 • tech. prot. Kazimierz Kalicki
 • mgr Justyna Kięczkowska
 • mgr Anna Lato
 • mgr Natalia Gierczak

W imieniu organizatorów konferencji - dr Elżbieta Wenerska-Wojtaszek

Wymogi edytorskie do tekstów przesyłanych na Konferencję - do pobrania

 1. Artykuł należy pisać w edytorze tekstu w formacie otwartym (*.rtf lub *.doc).
 2. Artykuł nie może przekroczyć objętości 12 stron!
 3. Czcionka New Times Roman, rozmiar: 12 pkt.
 4. Odstęp 1,5 wiersza
 5. Marginesy standardowe programu MS Word tj. górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; prawy 2,5 cm, lewy 2,5 cm.
 6. Tekst wyjustowany
 7. Imię i nazwisko autora: WIELKIE LITERY, czcionka Times New Roman rozmiar 12 pkt, tekst wyśrodkowany. Wiersz niżej, stopień naukowy, nazwa jednostki, czcionka normalna.
 8. Tytuł artykułu: czcionka Times New Roman rozmiar 14 pkt, czcionka normalna, tekst wyśrodkowany
 9. Literatura: Times New Roman rozmiar 10 pkt – wg schematu
  1. inicjał imienia. nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok
  2. inicjał imienia. nazwisko, tytuł artykułu, „gazeta”, rok, numer albo dzień, miejsce wydania

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka