Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Ogólnopolska Konferencja Naukowa –Wyzwania i zagrożenia dla współczesnej reklamy, Lublin, 25 października 2011 r.

Katedra Socjologiczno-Psychologiczna Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, przy współpracy z Katedrą Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej reklamie i jej rynkowi.

Szczegółowe informacje nt. uczestnictwa oraz organizacji konferencji - do pobrania

Karta zgłoszenia udziału w konferencji - do pobrania

Oświadczenie dot. praw autorskich dla autorów tekstów - do pobrania

Zakres tematyczny konferencji (skrócony):

 1. Trendy w reklamie
 2. Reklama w wirtualnym świecie – komunikacja nowej generacji
 3. Jakość życia – implikacje społeczne konsumenckiej socjalizacji. Etyka reklamy.
 4. Efektywność reklamy w dobie cynizmu i hiperkonkurencji
 5. Polski rynek reklamy w 2011 r.
 6. Działania promocyjne instytucji publicznych

Program konferencji - do pobrania

Koszty:

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w programie merytorycznym konferencji, materiały konferencyjne, jedną przerwę kawową, lunch oraz uroczystą kolację.

 • opłata za udział w konferencji z referatem i publikacją tekstu – 200,00 PLN
 • opłata za udział w konferencji bez referatu i publikacji tekstu – 150,00 PLN
 • opłata za zgłoszenie tekstu do wydawnictwa konferencyjnego – 150,00 PLN

Opłatę za konferencję należy przelać do dnia 15.07.2011 na konto WSNS z siedzibą w Lublinie: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, 20-355 Lublin, ul. Olchowa 8, PKO BP S.A., nr r-ku: 29 1020 3176 0000 5702 0134 3862 (tytuł przelewu - Konferencja 2011 -„Wyzwania i zagrożenia dla współczesnej reklamy”).

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Arkadiusz Jabłoński – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Andrzej Pitrus – Członek
 • ks. prof. dr hab. Janusz Mariański – Członek
 • ks. prof. dr. hab. Leon Dyczewski – Członek
 • dr hab. Piotr Francuz, prof. nadzw. – Członek
 • dr Aneta Duda – Członek

Komitet Organizacyjny:

 • dr Artur Jan Kukuła – Przewodniczący
 • dr Sylwia Kowalska-Myśliwiecka – Wiceprzewodnicząca
 • dr Justyna Szulich-Kałuża – Członek

Program konferencji (będzie dostępny od września br.)

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka