Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Konferencja Kosmetologiczna, 27 września 2011 r.

Celem organizowanej konferencji naukowej jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów z zakresu kosmetologii oraz nauk pokrewnych. Proponowane są następujące główne bloki tematyczne:

 1. Osiągnięcia naukowo-badawcze oraz technologiczne XXI wieku w kosmetologii i naukach pokrewnych.
 2. Od masażu do laserów, czyli rozwój zabiegów stosowanych w kosmetologii i medycynie estetycznej.
 3. Nowoczesne techniki w diagnostyce dermatologicznej i kosmetologicznej.
Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniu 27 września 2011 r. w budynku Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie ul. Obrońców Pokoju 2.

Szczegółowy program konferencji - pobierz

ZGŁOSZENIA I TERMINARZ

 • Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem pracy (e-mailem lub tradycyjną pocztą) należy przesłać do 15 września 2011 r. Druk zgłoszenia: do pobrania
 • Prezentacje w Power Point prosimy przesyłać do 20 września 2011 r. na adres
 • Szczegółowy program zostanie przedstawiony w Komunikacie 2, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl do dnia 20 września 2011 r.

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł od osoby i obejmuje on:

 • udział w obradach,
 • materiały zjazdowe,
 • uroczysty bankiet,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • publikację artykułu w Zeszytach Naukowych WSNS.

Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 20 września 2011 r. Nr konta: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771. W przypadku rezygnacji z udziału w sympozjum zwroty kosztów nie będą dokonywane. Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy noclegu. Na stronie internetowej możemy zaproponować Państwu bazę noclegową w Lublinie.

Publikacja

Prace zakwalifikowane do druku (po otrzymaniu pozytywnej recenzji) będą opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z cyklu: Kosmetologia, vol. 3/2012.

Wszelkie informacje o konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl O konferencji prosimy także poinformować osoby zainteresowane w/w tematyką.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego dr Marlena Matysek-Nawrocka

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. Dorota Krasowska
 • Prof. dr hab. Henryk Szymusiak
 • Prof. dr hab. Ryszard Szyszka
 • Dr Ewa Nowosadzka
 • Dr Alina Olender
 • Dr Piotr Pożarowski
 • Dr Marta Swatko-Ossor

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr Marlena Matysek-Nawrocka
 • Dr Maria Bernat
 • Mgr Ewa Brodziak
 • Mgr Magdalena Podstawka

Katedra Kosmetologii WSNS
ul. Obrońców Pokoju 2; 20-030 Lublin
tel. (0-81) 531-85-56

Patronat sympozjum WSNS

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka