Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Międzynarodowa Konferencja Naukowa RÓŻNE ASPEKTY SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA Lublin, 25 maja 2012 roku

Szczegółowy PROGRAM KONFERENCJI

Tematyka konferencji

Seksualność człowieka jest z jednej strony najbardziej naturalną funkcją organizmu w aspekcie biologiczno-fizjologicznym, z drugiej strony jednym, nie jedynym z zasadniczych czynników motywujących do nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Fenomen człowieka, świadomość własnej seksualności umieszczona jako jedynie specyficzna dla człowieka wartość ulega zmianie w ciągu całego życia w zależności od wieku, rozwoju osobowości, nabytych doświadczeń, światopoglądu czy cech osobowości. Seksualność jako wartość ma znaczenie w kształtowaniu się szeroko rozumianych zmian społecznych.

Seksualność ze względu na znaczenie w funkcjonowaniu człowieka zasługuje na szerokie, wieloaspektowe, interdyscyplinarne potraktowanie. Konferencja ta ma na celu przedstawienie interdyscyplinarnego ujęcia seksualności człowieka, dlatego też nie ma w tej kwestii bardzo wyraźnie zakreślonych ram.

Zapraszamy do udziału w Konferencji: socjologów, psychologów, pedagogów, przedstawicieli nauk medycznych, artystów, promotorów zdrowia – pracowników naukowych oraz studentów, przedstawicieli władz różnego szczebla, a także wszystkie osoby i instytucje zainteresowane poruszaną problematyką.

Informacje organizacyjne

W ramach konferencji planowane są:

 • Sesja plenarna z referatami
 • Sesje tematyczne z komunikatami z badań
 • Sesja plakatowa

Opłata konferencyjna dla osób biorących czynny udział w Konferencji wynosi:

 • Dla przedstawicieli ośrodków naukowych: 300 PLN.
 • Dla doktorantów i studentów spoza WSNS: 100 PLN.
 • Dla pracowników i studentów WSNS: 100 PLN.

Opłatę prosimy wnieść do dnia 1 kwietnia 2012 roku na konto WSNS: 16 1020 3176 0000 5702 0134 3805 należące do WSNS, ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin. W dniu Konferencji prosimy zgłaszać się z dowodem bankowym wpłaty z dopiskiem: „Różne aspekty seksualności człowieka”.

Komitet Organizacyjny w ramach wpisowego zapewnia uczestnikom biorącym czynny udział w konferencji: materiały konferencyjne, obsługę techniczną (rzutnik multimedialny, rzutnik folii, stojak na plakat), publikację tekstu w monografii oraz bufet kawowy z przekąską i uroczystą kolację.

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz ze streszczeniem, słowami kluczowymi oraz informacją o Autorze (Autorach) prosimy przesłać do dnia 1 kwietnia 2012 roku na adres: WSNS, ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „Różne aspekty seksualności człowieka”.

Możliwe jest wysłanie zgłoszenia e-mailem na adres: . Karta Zgłoszenia dostępna jest tutaj (W zakładce: Uczelnia → Działalność → Konferencje i warsztaty.)

Gotowy do publikacji tekst wystąpienia prosimy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: do dnia 21 kwietnia 2012 roku.

Organizatorzy

Rada Naukowa Konferencji

 • prof. Andrzej Lipczyński – Przewodniczący (Polska)
 • ks. prof. Janusz Mariański (Polska)
 • prof. Anna Tokarova (Słowacja)
 • prof. Maria Machalova (Słowacja)
 • prof. Petro Husak (Ukraina)
 • dr Emilia Żerel (Polska)
 • dr Małgorzata Jedynak (Polska)

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • dr Maciej Wszędyrówny – Przewodniczący (Polska)
 • dr Anna Skiert (Polska)
 • dr Pavol Sucharek (Słowacja)
 • dr Sylwia Kowalska-Myśliwiecka (Polska)
 • dr Anita Majchrowska (Polska)
 • dr Agata Macionżek (Polska)
 • dr Elżbieta Jędrzejewska (Polska)
 • mgr Ondrej Marchevsky (Słowacja)
 • mgr Justyna Kięczkowska (Polska)
 • mgr Edyta Pawłat (Polska)

Obsługa techniczna Konferencji – informacje

 • mgr Monika Zub, e-mail: tel.: +48 81 531 85 56, wew. 116, poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 – 16.00
 • mgr Sylwia Marczuk, e-mail: tel.: +48 81 531 85 56, wew. 116, poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 – 16.00

Najważniejsze daty

 • do 1.04.2012
  • ostateczny termin zgłoszenia udziału w Konferencji.
  • ostateczny termin wniesienia opłaty za udział w Konferencji
 • do 21.04.2012
  • Przekazanie Organizatorom Konferencji gotowego do publikacji tekstu.

Dokładny plan Konferencji udostępnimy Państwu w kolejnym komunikacie.

Informacje dla AUTORÓW - pobierz

Informacje o noclegach - pobierz

Zapraszamy do udziału

W imieniu Organizatorów Konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. hum. Maciej Wszędyrówny

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka