Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

The International Scientific Conference „VARIOUS ASPECTS OF HUMAN SEXUALITY” Lublin, 25th May 2012

Plan of conference

Theme of conference

Human sexuality is on one hand the most natural function of the body in terms of biological and physiological and on the other hand is the key motivating factors for establishing interpersonal contacts.

The phenomenon of a man, awareness of own sexuality positioned as the only human-specific value changes over a lifetime, depending on age, personality development, experience, beliefs or personality traits. Sexuality as a value is important in the formation of wider social changes.

Sexuality due to the importance in the functioning of a man deserves broad, multifaceted and interdisciplinary treatment. This conference aims to provide an interdisciplinary approach to human sexuality and therefore this issue does not have very explicit framework.

Sociologists, psychologists, educators, representatives of medical science, artists, health promoters – researchers and students, representatives at various levels, as well as all people and institutions interested in subject matter are welcome to participate in the Conference

Organizational information

In the framework of the Conference we plan:

 • Plenary session of the papers
 • Thematic sessions with research reports
 • Poster session

The conference fee for people taking part in the Conference is:

 • The representatives of scientific centres : 300 PLN
 • Doctoral students and students from outside College of Social Studies: 100 PLN
 • For staff and students of College of Social Studies: 100 PLN.

Please pay the fee by 1st April 2012 into an account of College of Social Studies in Lublin (WSNS): 16 1020 3176 0000 5702 0134 3805, ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin. On the Day of the Conference please bring a proof of payment with a note: „ Various aspects of human sexuality”.

The Organizing Committee provides participants taking active part in the conference with: conference proceedings, technical support (overhead projector, poster stand), the publication of the text in the monograph, coffee buffet with snacks and dinner.

Application for participation in the Conference with a summary, key words and information about the Author (s) should be sent by 1st April 2012 to: College of Social Studies (WSNS), ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, with a note on the envelope: „ Various aspects of human sexuality”

It is possible to send an application form DOWNLOAD by e-mail at: Application form is available on the web page of College of Social Studies in tabs: College → Activities→ Conferences and workshops (Uczelnia → Działalność → Konferencje i warsztaty).

Please send the text of the speech ready for publication only in electronic version to: by 21st April 2012.

Organizers

Scientific Council of the Conference

 • prof. Andrzej Lipczyński – Chairman (Poland)
 • ks. prof. Janusz Mariański (Poland)
 • prof. Anna Tokarova (Slovakia)
 • prof. Maria Machalova (Slovakia)
 • prof. Petro Husak (Ukraine)
 • dr Emilia Żerel (Poland)
 • dr Małgorzata Jedynak (Poland)

Organizing Committee of the Conference

 • dr Maciej Wszędyrówny –Chairman (Poland)
 • dr Anna Skiert (Poland)
 • dr Pavol Sucharek (Slovakia)
 • dr Sylwia Kowalska-Myśliwiecka (Poland)
 • dr Anita Majchrowska (Poland)
 • dr Agata Macionżek (Poland)
 • dr Elżbieta Jędrzejewska (Poland)
 • mgr Ondrej Marchevsky (Slovakia)
 • mgr Justyna Kięczkowska (Poland)
 • mgr Edyta Pawłat (Poland)

Conference Support – information

 • mgr Monika Zub, e-mail: tel.: +48 81 531 85 56, ext. 116, Monday – Friday, 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
 • mgr Sylwia Marczuk, e-mail: tel.: +48 81 531 85 56, ext. 116, Monday – Friday, 8.00 a.m. – 4.00 p.m.

Important dates

1st April 2012:

 • The deadline for applications for participation in the Conference.
 • The deadline for payment of fee for participation in the Conference.

By 21st April 2012

 • Giving the text ready for publication to organizers of the Conference.

A detailed plan of the Conference will be provided for you in a forthcoming communication.

You are welcome to participate in the Conference.

On behalf of the Organizers of the Conference

Chairman of the Organizing Committee

dr n. hum. Maciej Wszędyrówny

Information for Authors - download

Accomodation: - download

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka