Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Postępy w naukach społecznych, Lublin 16.03.2013.

Szanowni Państwo,

W imieniu Władz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postępy w naukach społecznych” organizowanej w Katedrze Socjologiczno-Psychologicznej WSNS.

Jest to pierwsza z planowanego cyklu Konferencji poświęconych rozwojowi dyscyplin naukowych, których głównym przedmiotem zainteresowania jest ujmowany wieloaspektowo człowiek, postrzegany zarówno jako twórca oraz jako uczestnik życia społecznego.

Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniu 16 marca 2013 roku w budynku Uczelni znajdującym się przy ul. Olchowej 8 w Lublinie. Rozpoczęcie Konferencji o godzinie 9.00. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Karty Zgłoszenia oraz pełnego tekstu wystąpienia do dnia 14 marca 2013 roku na adres

Konferencja jest bezpłatna.

Informacje dla Autorów (wymagania edytorskie):

Słowa kluczowe: od 3 do 5.

Streszczenie: od 100 do 150. Powinno zawierać najistotniejsze treści pracy. W przypadku prac badawczych powinno informować o: podstawach teoretycznych, metodzie, rezultatach, dyskusji oraz wnioskach.

Informacje o Autorze (Autorach):od 50 do 100 wyrazów. Zostaną opublikowane w Aneksie.

Tekst: o dowolnej objętości, czcionka „Times New Roman”. Całość wyrównana do lewej strony, brak twardych spacji, czcionka 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza.

Formatowanie: powinno odpowiadać znormalizowanemu maszynopisowi zawierającemu 1800 znaków (30 wierszy na stronie, 60-65 znaków w wierszu). Marginesy: lewy 3,5cm, prawy 2,5cm, górny 2,5cm, dolny 2,5cm. Numeracja stron w dolnym prawym rogu.

Prosimy zachować następujący układ tekstu:

 • Imię, nazwisko Autora (Autorów).
 • Informację o reprezentowanym ośrodku naukowym (lub innym).
 • Tytuł pracy: czcionka 16 pkt., pogrubiona.
 • Tytuły części: czcionka 14 pkt., pogrubiona.
 • Podtytuły wewnątrz części: czcionka 14 pkt., niepogrubiona.
 • Wyróżnienia w tekście wyłącznie kursywą.
 • Przypisy na dole strony, na której znajduje się tekst, którego dotyczą.
 • Spis literatury na końcu tekstu należy przygotować zgodnie z podanym wzorem:
  • Kowalski J., Socjologia, wyd.: Wydawnictwo..., Lublin 2012.
  • Kowalski J., Socjologia, w: Kowalski J. (red.), Nauki Społeczne..., wyd. Wydawnictwo..., Lublin 2012, s . 1-11.
  • Kowalski J., Socjologia, w: Socjologia. Czasopismo ..., 2012, 3(4), s. 1-11.
 • Tabele, jeśli są przewidziane, powinny mieścić się na jednej stronie, w obszarze marginesów. Tekst – czcionka 8 pkt., odstęp 1 wiersz. Tabele należy numerować w sposób ciągły. Nie stosować dodatkowych wyróżnień.

KATA ZGŁOSZENIA do pobrania

Zapraszamy do udziału w Konferencji.

W imieniu Organizatorów
dr n. hum. Maciej Wszędyrówny

Kierownik Katedry Socjologiczno-Psychologicznej
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Dodatkowe informacje o Konferencji możecie Państwo uzyskać pod adresem:

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka