Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Nauki społeczne na progu XXI wieku, Lublin 25.05.2013.

Szanowni Państwo,

Wykładowcy, Doktoranci, Studenci,

W imieniu Władz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauki społeczne na progu XXI wieku” organizowanej w Katedrze Socjologiczno-Psychologicznej WSNS. Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniu 25 maja 2013 roku.*

Głównym celem Konferencji jest próba przyjrzenia się zmianom zachodzącym w naukach społecznych, nowym wyzwaniom, jakie przed nimi stoją oraz temu, co najbardziej zajmuje ich przedstawicieli, w kontekście szybko zmieniającej się obecnie szeroko rozumianej rzeczywistości społecznej. Rozległy zakres tematyczny podyktowany jest wielością dyscyplin naukowych określanych mianem nauk społecznych. Wynika także z różnorodności tego, czym one się obecnie zajmują.

W zamyśle Organizatorów Konferencja ma stwarzać możliwości podzielenia się tym, co nowe, interesujące, nie do końca jeszcze poznane i opisane, tym, co wzbudza zainteresowanie przedstawicieli nauk społecznych oraz dyscyplin naukowych, które w sposób bezpośredni lub pośredni zajmują się człowiekiem i jego relacjami z otaczającym światem.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Karty Zgłoszenia** wraz z tekstem wystąpienia na adres: oraz wniesienie opłaty na konto: 16 1020 3176 0000 5702 0134 3805 do dnia 30 kwietnia 2013 roku z dopiskiem „Konferencja 25.05.13.” Wysokość opłaty konferencyjnej jest następująca: pracownicy naukowi (i inni) - 300 zł, doktoranci - 100 zł , studenci - 50 zł, słuchacze – wstęp wolny.

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, dlatego przygotowując tekst wystąpienia prosimy postępować zgodnie z podanymi wskazówkami:

Tekst o objętości do 21 stron formatu A4 (jeden arkusz wydawniczy), 1800 znaków na stronie (30 wierszy, 60-65 znaków w wierszu) pisany czcionką „Times New Roman”, 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza. Całość wyrównana do lewej strony, brak twardych spacji. Marginesy: lewy 3,5 cm, prawy 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm. Numeracja stron w dolnym prawym rogu.

Prosimy zachować następujący układ tekstu:

 • Imię, nazwisko Autora (Autorów).
 • Informację o reprezentowanym ośrodku naukowym (lub innym).
 • Tytuł pracy: czcionka 16 pkt., pogrubiona.
 • Tytuły części: czcionka 14 pkt., pogrubiona.
 • Podtytuły wewnątrz części: czcionka 14 pkt., niepogrubiona.
 • Wyróżnienia w tekście wyłącznie kursywą.
 • Przypisy na dole strony, na której znajduje się tekst, którego dotyczą.
 • Spis literatury na końcu tekstu (oraz przypisy) należy przygotować zgodnie z podanym wzorem:
  • Kowalski J., Socjologia, wyd.: Wydawnictwo..., Lublin 2012.
  • Kowalski J., Socjologia, w: Kowalski J. (red.), Nauki Społeczne..., wyd. Wydawnictwo..., Lublin 2012, s. 1-11.
  • Kowalski J., Socjologia, Tytuł czasopisma ..., 2012, 3(4), s. 1-11.
 • Tabele, jeśli są przewidziane, powinny mieścić się na jednej stronie, w obszarze marginesów. Tekst – czcionka 8 pkt., odstęp 1 wiersz. Tabele należy numerować w sposób ciągły. Nie stosować dodatkowych wyróżnień.

*Informacja o miejscu Konferencji zostanie podana w następnym komunikacie.

**Karta Zgłoszenia do pobrania.

Zapraszamy do udziału w Konferencji

Zapraszamy do udziału w Konferencji.

W imieniu Organizatorów
dr n. hum. Maciej Wszędyrówny

Kierownik Katedry Socjologiczno-Psychologicznej
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Dodatkowe informacje o Konferencji możecie Państwo uzyskać pod adresem: .

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka