Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Ogólnopolska Konferencja Naukowa AKTUALNE TRENDY ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Lublin, 10 MAJ 2013 r.

Program konferencji POBIERZ

Celem organizowanej Konferencji jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów z zakresu dietetyki oraz nauk pokrewnych. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej właściwego odżywiania oraz aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży.

Zakres tematyczny Konferencji:

I. Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży, prewencja otyłości.
II. Reklama a odżywianie.
III. Aktywność fizyczna a prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.
IV. Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży.
V. Rodzina a kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
VI. Elementy psychodietetyki dzieci i młodzieży.
VII. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży a odżywianie.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych i praktyków osoby zainteresowane tą tematyką oraz studentów i doktorantów.

Konferencja odbędzie się w siedzibie uczelni, przy ul. Olchowej 8 w Lublinie.

Wszelkie informacje o Konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl

O konferencji prosimy poinformować współpracowników oraz osoby zainteresowane.

Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Dorota Krasowska
 • Prof. dr hab. Zbigniew Marzec
 • Prof. dr hab. Ewa Poleszak
 • Prof. dr hab. Henryk Szymusiak
 • Prof. dr hab. Ryszard Szyszka
 • Prof. dr hab. Jerzy Truchliński

Komitet organizacyjny

 • Dr Marcin Mandryk
 • Dr Marlena Matysek-Nawrocka
 • Mgr Wirginia Gieryng-Cieplak
 • Mgr Barbara Geryn

W imieniu organizatorów Konferencji
dr Marcin Mandryk

Komunikat 1

 • Zgłoszenie uczestnictwa (Pobierz) wraz z tematem pracy (e-mailem lub tradycyjną pocztą) należy przesłać do 20 kwietnia 2013 r. Zgłoszenia e-mailowe przyjmuje: dr Marcin Mandryk
 • Materiały do publikacji prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2013 r.
 • Prezentacje w Power Point prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2013 r. na adres organizatora
Szczegółowy plan konferencji zostanie przedstawiony w Komunikacie 2, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wymogi edytorskie do tekstów przesyłanych na Konferencję

 • Artykuł należy pisać w edytorze tekstu w formacie otwartym (*.rtf lub *.doc).
 • Artykuł nie może przekroczyć objętości 12 stron.
 • Czcionka New Times Roman, rozmiar: 12 pkt.
 • Odstęp 1,5 wiersza
 • Marginesy standardowe programu MS Word tj. górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; prawy 2,5 cm, lewy 2,5 cm.
 • Tekst wyjustowany
 • Imię i nazwisko autora: WIELKIE LITERY, czcionka Times New Roman rozmiar 12 pkt, tekst wyśrodkowany. Wiersz niżej, stopień naukowy, nazwa jednostki, czcionka normalna.
 • Tytuł artykułu: czcionka Times New Roman rozmiar 14 pkt, czcionka normalna, tekst wyśrodkowany
 • Literatura: Times New Roman rozmiar 10 pkt – wg schematu:
  • inicjał imienia. nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok
  • inicjał imienia. nazwisko, tytuł artykułu, „gazeta”, rok, numer albo dzień, miejsce wydania

Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 30 kwietnia 2013 r.

Nr konta: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

Koszty udziału w konferencji:

 • prelegenci – 120 zł; pozostałe osoby – 60 zł;
 • studenci - 30 zł.

Koszty udziału obejmują:

 • udział w obradach,
 • materiały konferencyjne,
 • uroczysty bankiet,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • publikację pracy po uzyskaniu pozytywnej recenzji (dotyczy tylko prelegentów).

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zwroty kosztów nie będą dokonywane. Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy noclegu. Na stronie internetowej możemy zaproponować Państwu bazę noclegową w Lublinie.

Sponsorzy

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka