Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się" Lublin, 22 MAJ 2014 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Szanowni Państwo,

Wykładowcy, Doktoranci, Studenci!

W imieniu Władz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się". Konferencja wstępnie planowana była na dzień 28 marca br., jednakże z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zmuszeni do zmiany tego terminu. Konferencja odbędzie się zatem w dniu 22 maja 2014 roku, w siedzibie Uczelni przy ul. Zamojskiej 47 w Lublinie.

Konferencja ma na celu poznanie aktualnej sytuacji życiowej osób starszych. Ludzi tworzących ogromnie zróżnicowaną i niejednorodną grupę społeczną, będących w różnym wieku, mających odmienną sytuację rodzinną, posiadających zróżnicowany stan zdrowia oraz zajmujących rozmaite pozycje społeczne. Chcemy także zastanowić się nad sposobami poprawy szeroko rozumianej jakości życia tych osób, określić rodzaj zasobów i narzędzi niezbędnych do podjęcia zdecydowanych, a przede wszystkim skutecznych działań w tym kierunku. Pragniemy także podjąć refleksję nad przyszłością, jaka zarysowuje się przed ludźmi obecnie będącymi w „sile wieku”, którzy ze względu na naturalne, nieuniknione procesy biologiczne dołączą prędzej czy później do coraz szerszego grona osób starzejących się i ocenić ich realne szansę na „dobre życie” w starości.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Karty zgłoszenia i tekstu wystąpienia na adres: oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na konto:

PKO BP S.A. 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771 do dnia 10 maja 2014 roku z dopiskim na dowodzie wpłaty „Konferencja WSNS, 22.05.2014”.

Wysokość opłaty konferencyjnej jest następująca:

 • pracownicy naukowi (i inni) - 250 zł,
 • doktoranci i studenci - 50 zł,
 • słuchacze - wstęp wolny.

Karta zgłoszenia – do pobrania

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, dlatego przygotowując tekst wystąpienia prosimy postępować zgodnie z podanymi wskazówkami: Tekst o objętości do 21 stron formatu A4 (jeden arkusz wydawniczy), 1800 znaków na stronie (30 wierszy, 60-65 znaków w wierszu) pisany czcionką „Times New Roman”, 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza. Całość wyrównana do lewej strony, brak twardych spacji. Marginesy: lewy 3,5 cm, prawy 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm. Numeracja stron w dolnym prawym rogu. Prosimy zachować następujący układ tekstu:

 • Imię, nazwisko Autora (Autorów).
 • Informację o reprezentowanym ośrodku naukowym (lub innym).
 • Tytuł pracy: czcionka 16 pkt., pogrubiona.
 • Tytuły części: czcionka 14 pkt., pogrubiona.
 • Podtytuły wewnątrz części: czcionka 14 pkt., niepogrubiona.
 • Wyróżnienia w tekście wyłącznie kursywą.
 • Przypisy w nawiasach prostych [ ], z cyfrą odpowiadającą danej pozycji literaturowej; spis autorów podać na końcu tekstu w kolejności alfabetycznej.
 • Tabele, jeśli są przewidziane, powinny mieścić się na jednej stronie, w obszarze marginesów. Tekst w tabelach: czcionka 9 pkt., odstęp 1 wiersz. Tabele należy numerować w sposób ciągły, numeracją rzymską. Nie stosować dodatkowych wyróżnień. Rysunki (wykresy, ilustracje) należy podpisywać na dole, zachowując numerację ciągłą cyframi arabskimi.

Dokładne informacje dotyczące szczegółowego programu konferencji przekażemy w kolejnym komunikacie. Zapraszamy do udziału w Konferencji.

W imieniu organizatorów

dr Marlena Matysek-Nawrocka
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Marlena Matysek-Nawrocka tel. 81 531 85 58
e-mail:

mgr Monika Łaszczewska tel. 81 531 85 56 lub 81 744 21 13
e-mail:

lic. Monika Stachyra
mgr Dorota Łagoźny

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka