Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

KOBIETA W PRYZMACIE NAUK SPOŁECZNYCH I NAUK MEDYCZNYCH, Lublin, 28 maja 2015 r.

PROGRAM KONFERENCJI

8:30 – 9:00 – Rejestracja uczestników konferencji

Sesja I (9:10 – 11:00)

Rola i wizerunek kobiety we współczesnym świecie”
Prowadzący: dr Błażej Dyczewski

 • „Kultura pedagogiczna współczesnej kobiety, matki i żony w świetle badań” - dr Urszula Tokarska (Wyższa Szkołą Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie)
 • „Matki dzieci z autyzmem - kluczowe wyzwania i proponowane wsparcie” - dr Tomasz Gosztyła (Uniwersytet Rzeszowski)
 • „(Nie)dopełnione role”. Konflikty ról społecznych w przypadku kobiet z niepełnosprawnością fizyczną” - dr Katarzyna Piątek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 • „Kobieta zmienną jest ...” - społeczne konsekwencje wizerunku kobiet w reklamie - dr Sylwia Kowalska-Myśliwiecka (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie)
 • „Dlaczego feministki nie mają racji, czyli zazdrość o członek na cmentarzysku znaków. Refleksje nad jedną z odpowiedzi Slavoja Žiżka w ankiecie Krytyki Politycznej” - mgr Marcin Wojciechowski (Politechnika Poznańska)

11:00 Przerwa / Kawa, herbata

Sesja II (11:15 – 12:15)

„Wybrane aspekty zdrowia kobiety”
Prowadzący: dr Marlena Matysek-Nawrocka

 • „Analiza kliniczno-demograficzna pacjentek zakwalifikowanych do terapii II rzutu SM w Oddziale Neurologii SPSK 4 w Lublinie” - lek. med. Aleksandra Waszczuk, lek. med. Natalia Ścirka, lek. med. Aleksandra Skublewska, lek. med. Agnieszka Brudny, dr Andrzej Prystupa, prof. dr hab. Konrad Rejdak (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie)
 • „Colitis Ulcerosa - problemy diagnostyczno-terapeutyczne u kobiet” - lek. med. Aleksandra Skublewska, lek. med. Natalia Ścirka, lek. med. Agnieszka Brudny, lek. med. Aleksandra Waszczuk, dr Andrzej Prystupa (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie)
 • „Ukryty alkoholizm u pacjentki hospitalizowanej z powodu marskości wątroby” - lek. med. Natalia Ścirka, lek. med. Agnieszka Brudny lek. med. Aleksandra Skublewska, lek. med. Aleksandra Waszczuk, dr Andrzej Prystupa (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie)
 • „Profilaktyka wad rozwojowych i chorób genetycznych płodu u kobiety ciężarnej” - Agata Karpińska, Monika Boguta, Jagoda Kasperek, Wioletta Kozioł, dr Mariola Janiszewska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

12:15 Przerwa / Kawa, herbata

Sesja III (12:30 – 14:00)

„Zdrowie i uroda kobiety”
Prowadzący: dr Maria Bernat

 • „Wpływ kwasu foliowego na organizm kobiety” - Jagoda Kasperek, Wioletta Kozioł, Agata Karpińska, Monika Boguta, dr Mariola Janiszewska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • „Pielęgnacja kobiet w czasie ciąży - fakty i mity - badanie świadomości kobiet” - mgr Katarzyna Urtnowska (Collegium Medicum im. L. Rydgiera w Bydgoszczy)
 • „Współczesne kanony kobiecego piękna” - Patrycja Gierszon, Kamila Zabłocka, Michał Woś, Marian Jędrych (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • „Wizaż i stylizacja jako przedmiot interdyscyplinarny wśród nauk o zdrowiu” - Anna Sokołowska, Partycja Gierszon, Kamila Zabłocka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • „Odpowiednia dieta sposobem na zachowanie zdrowia i piękna kobiety” - Patrycja Gierszon, Michał Woś, Tomasz Bąk, dr Mariola Janiszewska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

14:00 Zakończenie konferencji

KOMUNIKAT

Celem organizowanej konferencji jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk medycznych i o zdrowiu w następujących sekcjach tematycznych:

I. Nauki społeczne:

 • Rola kobiety w zmieniających się kontekstach życia społecznego - rodzina, dom, praca, wypoczynek
 • Kobiety na arenie życia publicznego i politycznego
 • Obraz kobiety w mass mediach.

II. Nauki medyczne i o zdrowiu:

 • Zdrowie kobiety w różnych okresach jej życia - zagrożenia, jednostki chorobowe, działania oraz programy profilaktyczne
 • Uroda, pielęgnacja, upiększanie ciała - działania podejmowane ze strony kosmetologów, farmakologów, dietetyków, dermatologów oraz lekarzy medycyny estetycznej.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych i praktyków, osoby zainteresowane tą tematyką oraz studentów i doktorantów. Konferencja odbędzie się w siedzibie uczelni, przy ul. Zamojskiej 47 w Lublinie. Wszelkie informacje o Konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl

O konferencji prosimy poinformować współpracowników oraz osoby zainteresowane.

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:
dr Marlena Matysek-Nawrocka
e-mail:

Wiceprzewodnicząca:
dr Maria Bernat
e-mail:

Wiceprzewodniczący/kontakty z mediami:
dr Błażej Dyczewski
e-mail:

Sekretariat konferencji: mgr inż. Dorota Łagoźny e-mail:

mgr Monika Łaszczewska e-mail:

mgr Monika Stachyra e-mail:

Komunikat 1

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem pracy (drogą elektroniczną) należy przesłać do 30 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia e-mailowe przyjmowane są na adres Materiały do publikacji prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r. Przewidywany termin publikacji, po pozytywnej recenzji nadesłanych artykułów, to pierwszy kwartał 2016 r. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w Komunikacie 2, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl/konferencje.php do dnia 20 maja 2015 r. Opłaty związane z udziałem w konferencji:

 • wystąpienie + publikacja: 300 zł
 • wystąpienie /bez publikacji/: 200 zł
 • publikacja, ale bez wystąpienia: 150 zł
 • uczestnictwo bierne (bez wystąpienia, bez publikacji): 80 zł / studenci: 40 zł (Pracownicy oraz studenci WSNS - udział bezpłatny)

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w konferencji oraz materiały zjazdowe. Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 20 maja 2015 r. z dopiskiem: "Konferencja WSNS 28.05.2015". Nr konta, na który należy dokonywać wpłaty: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zwroty kosztów nie będą dokonywane. Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy noclegu. Informacja o bazie noclegowej w Lublinie będzie zamieszczona na stronie internetowej konferencji.

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka