Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Praktyczne aspekty pracy kosmetologa, Lublin 19-20 maj 2009

Katedra Kosmetologii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie organizuje konferencję edukacyjną - PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY KOSMETOLOGA

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, dokonaliśmy przesunięcia terminu odbywania się naszej Konferencji na dni 19-20 maj br. Mamy głęboką nadzieję, że zmiana ta umożliwi szerszemu gronu zainteresowanych osób na uczestnictwo w naszych sesjach oraz warsztatach.

Osoby, które chcą dokonać jakiejkolwiek zmiany w swoim zgłoszeniu proszone są o kontakt e-mail

W odpowiedzi na duże zainteresowanie studentów kosmetologii WSNS pozaplanowymi zajęciami, szczególnie dotyczącymi praktycznej strony przyszłego zawodu, postanowiliśmy przybliżyć nurtujące tematy w formie konferencji edukacyjnej pod hasłem "Praktyczne aspekty pracy Kosmetologa". Na konferencję planujemy zaprosić studentów wszystkich krajowych uczelni kierunku kosmetologia.

Szczegółowy program konferencji Plik do pobrania

Sponsorzy

Miejsce konferencji:

 • 19 maj - SPA NAŁĘCZÓW Termy Pałacowe ul. Paderewskiego 1A
 • 20 maj - WSNS ul. Obrońców Pokoju 2
 • W dniu 19 maja br do dyspozycji uczestników naszej konferencji będzie autokar, który wyjedzie spod siedziby WSNS przy ul. Obrońców Pokoju 2, o godz. 8:00.
 • W stronę powrotną wyjazd spod Term Pałacowych o godz.21:30.

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji Edukacyjnej Kosmetologów "Praktyczne aspekty pracy kosmetologa".

Uczestnicy w ramach wniesionej opłaty mają zaoferowane:

 • prelekcje
 • warsztaty
 • kawę/herbatę
 • obiad
 • kolację
 • atrakcje i zabiegi SPA Nałęczów
 • certyfikat

Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonania zmian tematów warsztatów w przypadku zbyt małego zainteresowania danym tematem.

Uczestnikom odwołanych warsztatów zostaną zaproponowane inne warsztaty.

Informacja o tematach warsztatów, na które zgłosiła się wymagana liczba osób, zostanie podana w pierwszym dniu konferencji.

Planujemy wydanie konferencyjnego skryptu edukacyjnego zawierającego referaty i materiały konferencyjne.

Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Terminy i wymogi:

 • wymogi edytorskie Plik do pobrania
 • do 22.04.2009. - ostateczny termin nadsyłania złoszeń na konferencję
 • do 24.04.2009. - opłata za konferencję (300zł - wszyscy uczestnicy) - wpłatę należy dokonać na konto bankowe WSNS - NR RACHUNKU BANKOWEGO: 79 1060 0076 0000 4017 8001 5336
 • do 08.05.2009. - termin nadsyłania artykułów do publikacji (wystąpienia i postery) - nadesłanych materiałów nie zwracamy
 • Prosimy wszystkich uczestników o podanie danych do wystawienia faktury: imię i nazwisko uczestnika konferencji, dane podmiotu, na który ma być wystawiona faktura ( nazwa, adres, NIP), adres na jaki ma być przesłana faktura. Jednoczśnie prosimy o zaznaczenie danych uczestnika na przelewie

Przykładowa baza noclegowa: Plik do pobrania

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Dorota Krasowska
 • Prof. dr hab. Henryk Szymusiak
 • Prof. dr hab. Ryszard Szyszka
 • Dr Ewa Nowosadzka
 • Dr Marcin Mandryk
 • Dr Alina Olender
 • Dr Piotr Pożarowski
 • Dr Marta Swatko-Ossor
 • Dr Elżbieta Wenerska-Wojtaszek

Komitet Organizacyjny:

 • Mgr Maria Bernat
 • Mgr Edyta Kalbarczyk
 • Mgr Beata Miazek
 • Magdalena Raczkowska

Adres Komitetu Organizacyjnego

Katedra Kosmetologii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych

ul. Obrońców Pokoju 2; 20-030 Lublin

tel. (0 81) 531-85-56, fax. (0-81) 463-17-30

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka