Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS  WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Matura... i co dalej? - czyli jak pomóc maturzyście
w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej

Relacje z konferencji do pobrania tutaj.

1 2

3 4

W dniu 8.01.2009 r. w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, przy ul. Olchowej 8, odbędą się warsztaty na temat: Matura... i co dalej? - czyli jak pomóc maturzyście w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, organizowane przez Katedrę Socjologiczno-Psychologiczną i Centrum Doradztwa Zawodowego WNSN. Korzystając z własnej, wykwalifikowanej kadry, Uczelnia organizuje bezpłatne warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla pedagogów szkolnych wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego.

Zakres tematyczny warsztatów obejmie m.in. :

  • określanie oczekiwań edukacyjnych i zawodowych uczniów
  • dokonywanie analizy predyspozycji uczniów
  • określanie możliwości dalszego kształcenia pod kątem predyspozycji uczniów
  • planowanie kariery zawodowej
  • metody i techniki poszukiwania pracy
  • rynek pracy

Warsztaty poprowadzą specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego:

  • dr Anna Skiert – psycholog, socjolog. Pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Chełmie, dydaktyk Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie. Autor licznych publikacji dotyczących młodzieży, współautor kilku programów wychowawczych
  • mgr Monika Mikołajewska – socjolog, licencjonowany doradca zawodowy II stopnia. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzanie zasobami ludzkimi” oraz „Doradztwo zawodowe”. Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, dydaktyk Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, współpracownik Centrum Studiów Samorządowych.

Warsztaty odbędą się pod patronatem Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie , zaś patronat medialny zapewnią: Kurier Lubelski Kurier Lubelski i Radio Lublin Radio Lublin.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i zatrudnione w charakterze pedagoga szkolnego w placówkach ponadgimnazjalnych, które dotąd nie potwierdziły udziału w przedsięwzięciu, proszone są o kontakt z głównym organizatorem warsztatów - kierownikiem Katedry Socjologiczno-Psychologicznej WSNS - dr Agnieszką Łukasik-Turecką e-mail

Szczegółowy harmonogram warsztatów do pobrania

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka