Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Współczesne trendy w kosmetologii

Celem Konferencji jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów z zakresu kosmetologii. Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych i praktyków oraz osoby zainteresowane rozwojem kosmetologii w Polsce.

Zakres tematyczny Konferencji:

 • Edukacja kosmetologów – rozwój i doskonalenie
 • Nowoczesne technologie w kosmetyce
 • Wyposażenie gabinetu kosmetologicznego
 • Kosmetolog wobec defektów dermatologicznych
 • Kosmetologia naturalna
 • Styl życia i odżywianie a uroda
 • Receptura kosmetyczna
 • Surowce kosmetyczne – działanie i zastosowanie
 • Reklama i marketing jako narzędzie rozwoju przemysłu kosmetologicznego

Przewidziane są tylko referaty, które będą opublikowane w materiałach konferencyjnych – publikacja książkowa WSNS.

Karta zgłoszeniowa do pobrania

Komunikat 1 - treść do pobrania

 • Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem pracy (e-mailem lub tradycyjną pocztą) do 15 sierpnia 2009.
 • Materiały do publikacji w formie książki, którą otrzymacie Państwo podczas konferencji, prosimy przesyłać do dnia 15 sierpnia. Materiały przysłane po tym terminie nie będą publikowane.
 • Prezentacje w Power Point prosimy przesyłać do dnia 15 września 2009 na adres konferencja@wsns.pl
 • Szczegółowy plan konferencji zostanie przedstawiony w Komunikacie 2, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl do dnia 15 sierpnia 2009

--------------------------------------------------------------------

Komunikat 2 - treść do pobrania

PROGRAM KONFERENCJI - WPÓŁCZESNE TRENDY W KOSMETOLOGII - 25 WRZEŚNIA 2009

9:00 Uroczyste otwarcie konferencji:

Powitanie przez Władze Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie: JM Rektor dr Emilię Żerel oraz JM Prorektor dr Małgorzatę Jedynak. Wystąpienia zaproszonych Gości

9:30 Sesja I – Rośliny w kosmetologii

 • Prof. dr hab.n. biol. Krzysztof Jędrzejko – Rośliny bogatym źródłem surowców kosmetycznych – substancje biologicznie czynne oraz właściwości farmakologiczne i lecznicze.
 • Dr n. farm. Daniel Modnicki – Sterole roślinne i triterpeny – działanie na skórę i znaczenie w kosmetologii.
 • Dr n. biol. Maciej Balcerek – Rośliny i substancje w nich zawarte odstraszające owady krwiopijne oraz łagodzące skutki ich ukąszeń znaczenie dla zawodu kosmetologa.

10:30 Przerwa / Kawa, herbata

11:00 Sesja II- Kosmetologia zmysłowa

 • Prof. dr hab. Lucjusz Zapruto – Kosmetyki z pudełka czekoladek.
 • Mgr Daria Kaczmarczyk - Witamina C w zdrowiu, diecie i urodzie.
 • Mgr Anna Deda - Zastosowanie prądów zmiennych wysokiej częstotliwości w kosmetologii.

12:00 Przerwa / Kawa, herbata

12:30 Sesja III – Kosmetologia w praktyce

 • Mgr Anna Deda – Aparatura kosmetyczna do diagnostyki skóry.
 • Mgr Karolina Dużej – Struktura produktu kosmetycznego jako element usług SPA-Wellness.
 • Dr n. fiz. Mariusz Michalik – Budowanie tożsamości firmy poprzez serwisy internetowe.

Podsumowanie obrad i dyskusja.

14:00 Zakończenie konferencji i Bankiet

Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 1 września 2009 r. Nr konta: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771 Koszty uczestnictwa 250 zł obejmują:

 • publikację pracy w materiałach konferencyjnych
 • udział w obradach
 • materiały konferencyjne
 • uroczysty bankiet
 • certyfikat uczestnictwa

Prezentacje w Power Point prosimy przesyłać do dnia 15 września 2009 na adres

--------------------------------------------------------------------

Wymogi edytorskie do tekstów przesyłanych na Konferencję

 1. Artykuł należy pisać w edytorze tekstu w formacie otwartym (*.rtf lub *.doc).
 2. Artykuł nie może przekroczyć objętości 12 stron!
 3. Czcionka New Times Roman, rozmiar: 12 pkt.
 4. Odstęp 1,5 wiersza
 5. Marginesy standardowe programu MS Word tj. górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; prawy 2,5 cm, lewy 2,5 cm.
 6. Tekst wyjustowany
 7. Imię i nazwisko autora: WIELKIE LITERY, czcionka Times New Roman rozmiar 12 pkt, tekst wyśrodkowany. Wiersz niżej, stopień naukowy, nazwa jednostki, czcionka normalna.
 8. Tytuł artykułu: czcionka Times New Roman rozmiar 14 pkt, czcionka normalna, tekst wyśrodkowany
 9. Literatura: Times New Roman rozmiar 10 pkt – wg schematu
  1. inicjał imienia. nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok
  2. inicjał imienia. nazwisko, tytuł artykułu, „gazeta”, rok, numer albo dzień, miejsce wydania

Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 1 września 2009 r. Nr konta: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

Koszty uczestnictwa 250 zł obejmują:

 • publikację pracy w materiałach konferencyjnych
 • udział w obradach
 • materiały konferencyjne
 • uroczysty bankiet
 • certyfikat uczestnictwa

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zwroty kosztów nie będą dokonywane.

Wszelkie informacje o Konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl

O konferencji prosimy poinformować współpracowników oraz osoby zainteresowane.

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Dorota Krasowska
 • Prof. dr hab. Henryk Szymusiak
 • Prof. dr hab. Ryszard Szyszka
 • Dr Ewa Nowosadzka
 • Dr Marcin Mandryk
 • Dr Alina Olender
 • Dr Marta Swatko-Ossor
 • Dr Elżbieta Wenerska-Wojtaszek

Komitet organizacyjny:

 • Mgr Maria Bernat
 • Mgr Edyta Kalbarczyk
 • Mgr Beata Miazek
 • Mgr Ewa Brodziak

Sponsor
Katedra Kosmetologii WSNS

ul. Obrońców Pokoju 2; 20-030 Lublin

tel. (0-81) 531-85-56 wew. 105,

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka