Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS  WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Kursu instruktora nauki manikiurzystka, pedikiurzystka, wizażystka/stylistka

Oferta dla absolwentek oraz studentek 3 roku kosmetologii WSNS

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przedstawia ofertę kursu instruktora nauki manikiurzystka, pedikiurzystka, wizażystka/stylistka* oraz kosmetyczka.

Nazwa kursu Kurs dla instruktorów …..
Czas trwania i sposób realizacji kursu 285 godzin, w tym 75 godzin e-learningu i 10 godzin praktyki pedagogicznej Wymagania wstępne dla uczestników kursu Kurs dla instruktorów jest modułem uzupełniającym przeznaczonym tylko dla absolwentek oraz studentek trzeciego roku studiów kierunku kosmetologia WSNS, które posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu kosmetyki nabyte w trakcie nauki na studiach I stopnia w WSNS, potwierdzone zaliczeniami lub egzaminami.
Cele kursu Uczestniczki kursu zostały już wyposażone w wiedzę i umiejętności z zakresu: psychologii, BHP, etyki zawodowej, komunikacji interpersonalnej i zagadnień z prawa pracy. Uzupełniają nabytą w WSNS wiedzę tylko z zakresu pedagogiki otrzymaną w formie e-learningu przygotowującą do działalności pedagogicznej w zakresie prowadzenia kursów oraz zajęć praktycznej nauki zawodu: manikiurzystka, pedikiurzystka, wizażystka/stylistka* oraz kosmetyczka.
Plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar – zaliczony lub uzupełniony dla niniejszego kursu 1. Elementy psychologii – 30 godz.
2. Elementy pedagogiki – 30 godz. (do uzupełnienia)
3. BHP – 5 godz.
4. Metodyka nauczania - 40 godz.
5. Etyka zawodowa – 5 godz.
6. Wybrane zagadnienia prawa pracy – 5 godz.
7. Komunikacja interpersonalna – 10 godz.
8. Praktyka pedagogiczna – 10 godz. (do uzupełnienia)
9. Zajęcia praktyczne – 190 godz.


Kurs kończy się egzaminem testowym z części teoretycznej, obejmującym w przypadku absolwentek oraz studentów 3 roku kosmetologii tylko zagadnienia z pedagogiki oraz zaliczenia 10 godzin praktyki pedagogicznej w wybranej przez siebie szkole (może być to dowolna szkoła średnia, studium policealne, szkoły wyższe).

Na zakończenie kursantka otrzymuje zależenie od wybranego modułu:

  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla instruktorów nauki manikiurzystka
  2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla instruktorów nauki pedikiurzystka
  3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla instruktorów nauki stylistka/wizażystka*
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla instruktorów nauki kosmetyczka

Zaświadczenie wydane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

po spełnieniu przesłanek określonych w § 10

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644) (rozporządzenie do pobrania)

Przykładowe zaświadczenie

1 strona Zaświadczenie 2 strona Zaświadczenie

Cena kursu instruktorskiego wynosi: 250 zł za każdy moduł = 4 moduły 1000 zł

Promocja dla absolwentek oraz studentek – 250 zł za sumę modułów 1+2+3+4, dodatkowy 5 moduł - 50 zł

* - moduł 3 nie obejmuje studentek niestacjonarnych

Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje zapisy - Kierownik Praktyk p.103

Zgłoszenia na kurs należy dokonywać zgodnie z opisaną procedurą.
Pozostałe zgłoszenia należy kierować pod adres e-mail: podając: rodzaj szkolenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka