Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

KURS W ORGANIZACJI Kurs stylizacji paznokci 2o drugiego stopnia - w zakresie przedłużania paznokci akrylem i żelem z elementami zdobienia za 400 zł PROMOCJA!!!

KATEDRA KOSMETOLOGII Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zaprasza na kurs drugiego stopnia w zakresie przedłużania paznokci.

Kurs ten jest skierowany do osób, które chcą podnieść swoje umiejętności stylizacji paznokci. Uczestniczka kursu otrzymuje certyfikat Katedry Kosmetologii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie

Na czas trwania kursu uczestnik ma zapewnione wszystkie profesjonalne narzędzia i materiały do stylizacji paznokci, które są wliczone w koszt kursu.

Dzień I - czas trwania szkolenia 10 godz. lekcyjnych

 1. Prezentacja technik stylizacji paznokci fiberglassem
 2. Prezentacja technik stylizacji paznokci metodą hybrydową

Dzień II - czas trwania szkolenia 10 godz. lekcyjnych

 1. Zdobnictwo artystyczne paznokci metodami: Folk Art i kwiaty akrylowe 3D
 2. Wydanie Certyfikatu Katedry Kosmetologii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie

FORMY KSZTAŁCENIA

 1. Forma stacjonarna:
  • rozpoczęcie kursu godz. 8.00
  • całkowity czas trwania kursu 2 dni
  • nauczanie trwa 2 kolejne dni na tzw. tygodniu (od poniedziałku do piątku)
 2. Forma zaoczna:
  • rozpoczęcie kursu godz. 8.00
  • całkowity czas trwania kursu 2 dni
  • nauczanie trwa 2 kolejne dni w weekend (sobota i niedziela)

FORMA PŁATNOŚCI

Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu po potwierdzeniu terminu. Brak wpłaty we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji miejsca na danym kursie.

Dokonanie wpłaty za kurs może zagwarantować miejsce na kursie w danym okresie.

Tabela opłat
Ilość osób 1 osoba 2 osoby 5 osób
Cena 2000 zł 1000 zł 400 zł - PROMOCJA!!!

ZASADY REKRUTACJI

 1. Podczas zgłoszenia prosimy zaproponować dogodny termin rozpoczęcia kursu, jak również podać informację o chęci uczestnictwa w szkoleniu indywidualnym lub grupowym.
 2. Zgłoszenia na kurs makijażu należy kierować pod adres e-mail: podając: rodzaj szkolenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.
 3. Wpłaty należy dokonać na konto WSNS na NR RACHUNKU BANKOWEGO (druk wpłaty do pobrania):
  16 1020 3176 0000 5702 0134 3805 najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Dowód wpłaty należy okazać w pierwszym dniu kursu.
 4. Kierownik praktyk potwierdza uczestnictwo w kursie z określeniem dogodnego terminu kursu.

Zgłoszenia na kurs należy dokonywać zgodnie z opisaną procedurą.
Pozostałe zgłoszenia należy kierować pod adres e-mail: podając: rodzaj szkolenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka