fbpx

Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

EN

Kwalifikacje
Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Adresaci

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz innych osób, pragnących zdobywać nowe kompetencje zawodowe.

Umożliwiają uzyskanie uprawnień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych*, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

* - Na mocy Art.2, ust.1, p.11 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, adresatem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie)

Program studiów

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE przeznaczone są dla nauczycieli chcących zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu (Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) z późniejszymi zmianami). Studia podyplomowe trwają trzy semestry. Słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje minimum 60 pkt ECTS* (Art. 8 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami).

*- 1 punkt ECTS (punkt europejskiego systemu przenoszenia osiągnięć edukacyjnych) - punkt wyrażający wartość 25-30 godzin pracy słuchacza, na którą składa się liczba godzin warsztatów w uczelni, praktyk oraz nakład pracy własnej poza nią.

Organizacja studiów:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Słuchacze otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy słuchacz podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny. Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Istotny dla realizacji programu kształcenia jest nakład pracy własnej Słuchacza. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego. Przewiduje się 6 zjazdów egzaminacyjnych w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy.

Słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie wykładów, warsztatów. Zajęcia prowadzone przez doświadczonego praktyka realizowane są metodą tradycyjną podczas trzeciego semestru studiów.

Warunki ukończenia:

  • udział w zajęciach w formie elektronicznej i praktycznej
  • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
  • wniesienie wymaganej opłaty za studia Absolwenci otrzymują
  • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży
  • Ocena na świadectwie to średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych.

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

ENEN

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.