fbpx

Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

EN

Opłaty za studia podyplomowe

Wysokość czesnego - studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

§ 1

Opłata rekrutacyjna

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia w pierwszym terminie (nabór letni) jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowego w wysokości 85,00 zł do 25 września 2020 r.

2. Wprowadza się promocję w opłatach wpisowego w przypadku złożenia dokumentacji kwalifikacyjnej w pierwszym terminie (nabór letni):

a) do 30 czerwca 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 0,00 zł,
b) od 01 do 31 lipca 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 50,00 zł,
c) od 01 sierpnia do 15 października 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 85,00 zł.

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia w drugim terminie (nabór zimowy) jest zobowiązany do wpłacenia opłaty wpisowego w wysokości 85,00 zł do 25 lutego 2021 r.

4. Wprowadza się promocję w opłatach wpisowego w przypadku złożenia dokumentacji kwalifikacyjnej w drugim terminie (nabór zimowy):

a) do 31 grudnia 2020 r. – opłata wpisowego wynosi – 0,00 zł,
b) od 01 do 31 stycznia 2021 r. – opłata wpisowego wynosi – 50,00 zł,
c) od 01 do 25 lutego 2021 r. – opłata wpisowego wynosi – 85,00 zł.

§ 2
Opłata czesnego

1. Słuchacz opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat: ratalny miesięczny 10 / 15 / 20 rat, semestralny 2 raty, lub roczny 1 rata, dokonując pierwszej opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto WSNS.

Wysokość opłat pobierz

2. Opłaty czesnego za studia podyplomowe II, III i IV semestralne:
Kierunek studiów podyplomowych Czesne za okres I semestr II semestr III semestr IV semestr Za cały okres studiów *
Data płatności dla I terminu rekrutacji 25.09.2020 25.02.2021 25.09.2021 25.02.2022 25.09.2020
Data płatności dla II terminu rekrutacji 25.02.2021 25.09.2021 25.02.2022 25.09.2022 25.02.2021
Wysokość i ilość rat w zł czesnego za cały okres studiów: Promocyjna* Promocyjna* Promocyjna* Promocyjna* Promocyjna*
Analityka społeczna (2 semestry) 330 x 10 rat 1600 1600 3000
Asystent medyczny (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Asystent rodziny (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Coaching profesjonalny (2 semestry) 270 x 10 rat 1300 1300 2500
Coaching w edukacji (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Diagnoza i terapia pedagogiczna (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem (2 semestry) 450 x 10 rat 2200 2200 4300
Dietetyka i planowanie żywienia (2 semestry) 260 x 10 rat 1300 1200 2400
Dietetyka i planowanie żywienia (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Dietoterapia (2 semestry) 260 x 10 rat 1300 1200 2400
Doradztwo kariery i przedsiębiorczości (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Doradztwo zawodowe (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Doradztwo zawodowe (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Doskonalenie kompetencji wychowawczych (2 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 2300
Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (4 semestry) 235 x 20 rat 1200 1200 1100 1100 4500
Edukacja zdrowotna (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Ekologia żywności (2 semestry) 260 x 10 rat 1200 1200 2400
Ekonomia społeczna (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Finanse i rachunkowość (2 semestry) 260 x 10 rat 1300 1200 2400
Fryzjerstwo i kosmetologia upiększająca (3 semestry) 420 x 15 rat 2300 2200 1700 6000
Gerontogogika (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Gerontogogika (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Integracja sensoryczna (3 semestralne) – niestacjonarne 460 x 15 rat 2300 2200 2200 6600
Kosmetologia i body fitness (2 semestry) 410 x 10 rat 2000 2000 3800
Kosmetologia i odnowa biologiczna (2 semestry) 390 x 10 rat 1900 1900 3700
Kosmetologia i odnowa biologiczna (3 semestry) 360 x 15 rat 1900 1800 1500 5000
Kosmetologia w medycynie (2 semestry) 390 x 10 rat 1900 1900 3700
Kosmetologia w medycynie (3 semestry) 360 x 15 rat 1900 1800 1500 5000
Kosmetologia z elementami wizażu (3 semestry) 360 x 15 rat 1900 1800 1500 5000
Logopedia (4 semestry) 235 x 20 rat 1200 1200 1100 1100 4500
Mediacje rodzinne (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Menedżer biznesu - MBA (2 semestry) 700 x 10 rat 3500 3400 6800
Oligofrenopedagogika (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Organizacja i zarządzanie opieką nad ludźmi starszymi (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Organizacja pomocy społecznej (2 semestry) – niestacjonarne 270 x 10 rat 1300 1300 2500
Pedagogika lecznicza (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Podologia (2 semestry) 450 x 10 rat 2200 2200 4200
Pośrednictwo pracy (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Praca socjalna z osobami niepełnospranymi i starszymi (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Praca socjalna z uchodźcami (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Przygotowanie pedagogiczne (3 semestralne) – niestacjonarne 240 x 15 rat 1150 1150 1150 3300
Psychodietetyka (2 semestry) 260 x 10 rat 1300 1200 2400
Psychogerontologia (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Psychologia menedżerska (2 semestry) 360 x 10 rat 1800 1700 3400
Psychologia w zarządzaniu (2 semestry) 540 x 10 rat 2700 2600 5200
Psychopedagogika (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Resocjalizacja (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Social Media Manager (2 semestry) 410 x 10 rat 2000 2000 3900
Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Super wizja w pracy socjalnej (2 semestry) 260 x 10 rat 1300 1200 2400
Surdopedagogika (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Terapia uzależnień (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Terapia zajęciowa (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Trener biznesu (2 semestry) 540 x 10 rat 2700 2600 5200
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Tyflopedagogika (3 semestry) 240 x 15 rat 1150 1150 1150 3300
Wychowanie do życia w rodzinie (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Wychowanie seksualne w szkole (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Zarządzanie BHP (2 semestry) 260 x 10 rat 1300 1200 2400
Zarządzanie ochroną zdrowia (2 semestry) 260 x 10 rat 1300 1200 2400
Zarządzanie oświatą (2 semestry) 260 x 10 rat 1300 1200 2400
Zarządzanie zasobami ludzkimi (2 semestry) 270 x 10 rat 1300 1300 2500
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (2 semestry) 260 x 10 rat 1300 1200 2400

*) w przypadku dokonania opłaty za studia w sposób jednorazowy za cały rok studiów lub za dany semestr pod warunkiem dokonania jej do dnia 25.09 dla I terminu rekrutacji lub do dnia 25.02 dla II terminu rekrutacji – zostaje ona odpowiednio zmniejszona (promocja).

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram dat opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla naboru letniego: Harmonogram dat opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla naboru zimowego:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 wrzesień VI Rata 25 luty I Rata 25 luty VI Rata 25 wrzesień
II Rata 31 październik VII Rata 31 marzec II Rata 31 marzec VII Rata 31 październik
III Rata 30 listopad VIII Rata 30 kwiecień III Rata 30 kwiecień VIII Rata 30 listopad
IV Rata 31 grudzień IX Rata 31 maj IV Rata 31 maj IX Rata 31 grudzień
V Rata 31 styczeń X Rata 15 czerwiec V Rata 30 czerwiec X Rata 15 styczeń
Rata za semestr 25 wrzesień Rata za semestr 25 luty Rata za semestr 25 luty Rata za semestr 25 wrzesień
Opłata roczna 25 wrzesień Opłata roczna 25 luty
Płatności

Wpłaty należy dokonać na:

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

20-102 Lublin, ul. Zamojska 47

Nr rachunku bankowego Alior Bank S.A. 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

W tytule przelewu należy podawać:

  • imię i nazwisko,
  • kierunek studiów,
  • rok i tryb (dwu lub trzysemestralne),
  • opłata tytułem np.: opłata wpisowa, czesne I rata, czesne za I semestr, itp.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Druk wpłaty do pobrania poniżej

Druk wpłaty za studia

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP
Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)
Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.
Więcej informacji na stronie: https://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie

Aktywny Samorząd
Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl

Open
Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.
Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl

Miejski Urząd Pracy w Lublinie
uprzejmie informuje, iż aktualnie posiada środki finansowe współfinansowane z Unii Europejskiej, na organizację staży i szkoleń dla osób bezrobotnych. Szkolenie, zakończone egzaminem zewnętrznym, pozwala nabyć, podwyższyć lub dostosować kompetencje i kwalifikacje do obecnego rynku pracy. Staż daje szansę nabycia praktycznych umiejętności zawodowych na określonym przez pracodawcę stanowisku pracy. Za czas odbywania szkolenia i stażu przysługuje stypendium, a warunkiem skorzystania z oferty jest rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Plakat

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

ENEN

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.