fbpx

Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

EN

Opłaty za studia podyplomowe

Wysokość czesnego - studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

§ 1

Słuchacz opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat w zależności od długości okresu studiów: ratalny miesięczny 10,15 lub 20 rat, semestralny 2,3 lub 4 raty, lub 1 opłata za cały okres studiów, dokonując pierwszej opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto WSNS: 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812.

§ 2

Opłaty czesnego za studia podyplomowe pobierz :

Kierunek studiów podyplomowych Czesne za okres I semestr II semestr III semestr IV semestr Za cały okres studiów *
Data płatności dla I terminu rekrutacji 25.09.2020 25.02.2021 25.09.2021 25.02.2022 25.09.2020
Data płatności dla II terminu rekrutacji 25.02.2021 25.09.2021 25.02.2022 25.09.2022 25.02.2021
Wysokość i ilość rat w zł czesnego za cały okres studiów: Promocyjna* Promocyjna* Promocyjna* Promocyjna* Promocyjna*
Analityka społeczna (2 semestry) 330 x 10 rat 1600 1600 3000
Asystent medyczny (2 semestry) 350 x 10 rat 1600 1600 3000
Asystent rodziny (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Coaching profesjonalny (2 semestry) 340 x 10 rat 1600 1600 3000
Coaching w edukacji (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Diagnoza i terapia pedagogiczna (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem (2 semestry) 450 x 10 rat 2100 2100 4000
Dietetyka i planowanie żywienia (2 semestry) 340 x 10 rat 1600 1600 3000
Dietetyka i planowanie żywienia (3 semestry) 340 x 15 rat 1600 1600 1600 4500
Dietoterapia (2 semestry) 350 x 10 rat 1600 1600 3000
Doradztwo kariery i przedsiębiorczości (3 semestry) 280 x 15 rat 1300 1300 1300 3700
Doradztwo zawodowe (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Doradztwo zawodowe (3 semestry) 260 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Doskonalenie kompetencji wychowawczych (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (4 semestry) 250 x 20 rat 1200 1200 1200 1200 4500
Edukacja zdrowotna (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Ekologia żywności (2 semestry) 280 x 10 rat 1300 1300 2400
Ekonomia społeczna (2 semestry) 260 x 10 rat 1200 1200 2300
Finanse i rachunkowość (2 semestry) 340 x 10 rat 1600 1600 3000
Fryzjerstwo i kosmetologia upiększająca (2 semestry) 430 x 10 rat 2100 2100 4000
Fryzjerstwo i kosmetologia upiększająca (3 semestry) 430 x 15 rat 2100 2100 2100 5900
Gerontogogika (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Gerontogogika (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Integracja sensoryczna (3 semestralne) – niestacjonarne 460 x 15 rat 2200 2200 2200 6300
Kosmetologia i body fitness (2 semestry) 410 x 10 rat 2000 2000 3800
Kosmetologia i odnowa biologiczna (2 semestry) 390 x 10 rat 1900 1900 3700
Kosmetologia i odnowa biologiczna (3 semestry) 390 x 15 rat 1900 1900 1900 5400
Kosmetologia w medycynie (2 semestry) 390 x 10 rat 1900 1900 3600
Kosmetologia w medycynie (3 semestry) 390 x 15 rat 1900 1900 1900 5400
Kosmetologia z elementami wizażu (2 semestry) 390 x 10 rat 1900 1900 3600
Kosmetologia z elementami wizażu (3 semestry) 390 x 15 rat 1900 1900 1900 5400
Logopedia (4 semestry) 250 x 20 rat 1200 1200 1200 1200 4600
Mediacje rodzinne (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Menedżer biznesu - MBA (2 semestry) 720 x 10 rat 3500 3500 6800
Oligofrenopedagogika (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3500
Organizacja i zarządzanie opieką nad ludźmi starszymi (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Organizacja pomocy społecznej (2 semestry) – niestacjonarne 290 x 10 rat 1400 1400 2600
Pedagogika lecznicza (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Podologia (2 semestry) 450 x 10 rat 2200 2200 4100
Pośrednictwo pracy (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Praca socjalna z osobami niepełnospranymi i starszymi (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Praca socjalna z uchodźcami (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Przygotowanie pedagogiczne (3 semestralne) – niestacjonarne 240 x 15 rat 1150 1150 1150 3300
Psychodietetyka (2 semestry) 340 x 10 rat 1600 1600 3000
Psychogerontologia (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Psychologia menedżerska (2 semestry) 360 x 10 rat 1700 1700 3200
Psychologia w zarządzaniu (2 semestry) 360 x 10 rat 1700 1700 3200
Psychopedagogika (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Resocjalizacja (2 semestry) 250 x 10 rat 1200 1200 2300
Resocjalizacja (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Social Media Manager (2 semestry) 410 x 10 rat 1900 1900 3600
Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Super wizja w pracy socjalnej (2 semestry) 280 x 10 rat 1300 1300 2400
Surdopedagogika (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Terapia uzależnień (2 semestry) 350 x 10 rat 1600 1600 3000
Terapia uzależnień (3 semestry) 350 x 15 rat 1600 1600 1600 4400
Terapia zajęciowa (2 semestry) 350 x 10 rat 1600 1600 3000
Terapia zajęciowa (3 semestry) 350 x 15 rat 1600 1600 1600 4400
Trener biznesu (2 semestry) 400 x 10 rat 1900 1900 3600
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką (2 semestry) 350 x 10 rat 1600 1600 3000
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką (3 semestry) 350 x 15 rat 1600 1600 1600 4400
Tyflopedagogika (3 semestry) 240 x 15 rat 1150 1150 1150 3300
Wychowanie do życia w rodzinie (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Wychowanie seksualne w szkole (3 semestry) 250 x 15 rat 1200 1200 1200 3400
Zarządzanie BHP (2 semestry) 320 x 10 rat 1500 1500 2800
Zarządzanie ochroną zdrowia (2 semestry) 320 x 10 rat 1500 1500 2800
Zarządzanie oświatą (2 semestry) 320 x 10 rat 1500 1500 2800
Zarządzanie zasobami ludzkimi (2 semestry) 300 x 10 rat 1400 1400 2600
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie (2 semestry) 300 x 10 rat 1400 1400 2600

*) w przypadku dokonania opłaty za studia w sposób jednorazowy za cały rok studiów lub za dany semestr pod warunkiem dokonania jej do dnia 25.09 dla I terminu rekrutacji lub do dnia 25.02 dla II terminu rekrutacji – zostaje ona odpowiednio zmniejszona (promocja).

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram dat opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla naboru letniego: Harmonogram dat opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla naboru zimowego:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 wrzesień XI Rata 25 lipiec I Rata 25 luty XI Rata 25 grudzień
II Rata 25 październik XII Rata 25 sierpień II Rata 25 marzec XII Rata 25 styczeń
III Rata 25 listopad XIII Rata 25 wrzesień III Rata 25 kwiecień XIII Rata 25 luty
IV Rata 25 grudzień XIV Rata 25 październik IV Rata 25 maj XIV Rata 25 marzec
V Rata 25 styczeń XV Rata 25 listopad V Rata 25 czerwiec XV Rata 25 kwiecień
VI Rata 25 luty XVI Rata 25 grudzień VI Rata 25 lipiec XVI Rata 25 maj
VII Rata 25 marzec XVII Rata 25 styczeń VII Rata 25 sierpień XVII Rata 25 czerwiec
VIII Rata 25 kwiecień XVIII Rata 25 luty VIII Rata 25 wrzesień XVIII Rata 25 lipiec
IX Rata 25 maj XIX Rata 25 marzec IX Rata 25 październik XIX Rata 25 sierpień
X Rata 25 czerwiec XX Rata 25 kwiecień X Rata 25 listopad XX Rata 25 wrzesień
Rata za semestr 25 wrzesień Rata za semestr 25 luty Rata za semestr 25 luty Rata za semestr 25 wrzesień
Opłata za cały okres studiów 25 wrzesień Opłata za cały okres studiów 25 luty
Płatności

Wpłaty należy dokonać na:

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

20-102 Lublin, ul. Zamojska 47

Nr rachunku bankowego Alior Bank S.A. 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

W tytule przelewu należy podawać:

  • imię i nazwisko,
  • kierunek studiów,
  • rok i tryb (dwu lub trzysemestralne),
  • opłata tytułem np.: opłata wpisowa, czesne I rata, czesne za I semestr, itp.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Druk wpłaty do pobrania poniżej

Druk wpłaty za studia

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP
Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)
Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.
Więcej informacji na stronie: https://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie

Aktywny Samorząd
Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl

Open
Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.
Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl

Miejski Urząd Pracy w Lublinie
uprzejmie informuje, iż aktualnie posiada środki finansowe współfinansowane z Unii Europejskiej, na organizację staży i szkoleń dla osób bezrobotnych. Szkolenie, zakończone egzaminem zewnętrznym, pozwala nabyć, podwyższyć lub dostosować kompetencje i kwalifikacje do obecnego rynku pracy. Staż daje szansę nabycia praktycznych umiejętności zawodowych na określonym przez pracodawcę stanowisku pracy. Za czas odbywania szkolenia i stażu przysługuje stypendium, a warunkiem skorzystania z oferty jest rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Plakat

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

ENEN

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.