fbpx

Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

EN

Studia podyplomowe przez Internet

Doradztwo kariery i przedsiębiorczości

Doradztwo kariery i przedsiębiorczości - studia podyplomowe dwusemestralne przez Internet

Studia podyplomowe w WSNS są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji!
Studia podyplomowe realizowane są w 100% przez Internet!

Cel studiów

Studia umożliwiają uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie: kariery i podstaw przedsiębiorczości, psychologicznych, społecznych, prawnych, etycznych zagadnień związanych z dopasowaniem do zawodu, doradzaniem oraz poznania funkcjonujących na rynku pracy narzędzi diagnostycznych i metod wykorzystywanych w pracy doradczej. Studia mają na celu rozwinięcie kompetencji miękkich i poznania szeroko rozumianej kariery i przedsiębiorczości.

Adresat studiów

Studia kierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych (licencjackie lub magisterskie), adresowane są również do nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, dyrektorów, menedżerów, liderów, jak również kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą, jak i do wszystkich tych, którzy chcą udoskonalić swój warsztat pracy, w zakresie kariery i przedsiębiorczości.

Czas trwania nauki

Studia trwają dwa semestry.

Program studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnień: wprowadzenie do poradnictwa zawodowego, klasyfikacja zawodów i specjalności, wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w szkole, rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, sytuacja psychofizyczna uczniów w okresie podejmowania decyzji zawodowej, zakładanie własnej działalności gospodarczej, makro i mikoroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, doradztwo zawodowe dla uczniów niepełnosprawnych, psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, dydaktyka podstaw przedsiębiorczości, planowanie ścieżki kariery zawodowej i kształcenia, poradnictwo dla dorosłych, metody pracy doradcy zawodowego, komunikacja interpersonalna i autoprezentacja w pracy doradcy zawodowego, sytuacje trudne i sposoby radzenia, stres i metody radzenia sobie ze stresem, zakładanie własnej działalności gospodarczej, tworzenie indywidualnego planu działania, metodyka przedsiębiorczości.

Program studiów posiada konkretną wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale również i praktyczną, znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć w tym zakresie, decydując się na pracę w doradztwie kariery i przedsiębiorczości, pamiętając o nieustannym rozwoju w tej zmieniającej się dziedzinie.

Absolwent

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności w zakresie doradztwa kariery i przedsiębiorczości. Posiada umiejętność planowania kariery zawodowej i zarządzania własnymi kompetencjami miękkimi i własną przedsiębiorczością, jest przygotowany do wspierania młodzieży i dorosłych w podejmowaniu optymalnych decyzji edukacyjno– zawodowych, tak, aby były one adekwatne do osobistych preferencji i predyspozycji zawodowych, jak i wymagań oraz możliwości, które są obecnie na rynku pracy. Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w różnych placówkach, które prowadzą poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe.

Studia pozwalają również uzyskać pracę w charakterze doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy, jako:

 • doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,
 • doradcy w uczelnianych biurach karier,
 • specjalisty w instytucjach rynku pracy,
 • doradcy zawodowego zaangażowanego w realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • doradcy zawodowego w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą (ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Studia pozwalają uzyskać pracę w takich miejscach, jak: placówkach edukacyjnych, administracji samorządowej, wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, agencjach pośrednictwa pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, organizacjach pracodawców, Ochotniczych Hufcach Pracy, działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych, poradniach specjalistycznych, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu, niepublicznych instytucjach rynku pracy, instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, agencjach doradztwa personalnego, agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach pracy tymczasowej.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Świadectwo studiów podyplomowych WSNS

Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

 1. Opłata jednorazowa – gwarancja najniższej ceny studiów - 2500 zł
 2. Opłata semestralna - 2 x 1300 zł
 3. Opłata ratalna (miesięczna) - 10 x 280 zł

Terminy zapisów:

Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.
Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.

Zapisy na semestr letni trwają od 30 stycznia 2021 do końca marca 2021.

Kontakt telefoniczny

W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
poniedziałek - sobota w godzinach 8:00 - 16:00
tel. 696 627 498

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
 4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
  Nr konta - Alior Bank S.A.,
  39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów WSNS.

Dofinansowanie

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Wymagane dokumenty

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Nasze studia podyplomowe

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

ENEN

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.