Uwaga studenci III roku studiów zapraszamy do Studium Pedagogicznego

UWAGA!!!

Niektóre przeglądarki zachowują stare wersje stron na dysku i nawet po ich aktualizacji wyświetlają poprzednia treść. Jeżeli plan zajęć ulegnie zmianie kilka razy w ciągu dnia, co może mieć miejsce na początku semestru, można wyczyścić pamięć przeglądarki, aby wyświetlał się plan aktualny. Szczegółowa instrukcja do pobrania

Organizacja roku akademickiego 2013/2014

Studia stacjonarne

Semestr zimowy:

 • zajęć dydaktycznych – od 07 października 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.
 • zimowa sesja egzaminacyjna – od 03 lutego do 15 lutego 2014 r.
 • zimowa sesja poprawkowa – od 17 lutego do 01 marca 2014 r.

Semestr letni:

 • okres zajęć dydaktycznych - od 17 lutego do 14 czerwca 2014 r.
 • letnia sesja egzaminacyjna – od 16 czerwca do 28 czerwca 2014 r.
 • sesja poprawkowa – od 01 września do 15 września 2014 r.

Studia niestacjonarne

Semestr zimowy:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 07 października 2013 r. do 15 lutego 2014 r.
 • zimowa sesja egzaminacyjna – od 17 lutego do 01 marca 2014 r.
 • zimowa sesja poprawkowa – od 03 marca do 15 marca 2014 r.

Semestr letni:

 • okres zajęć dydaktycznych - od 03 marca do 21 czerwca 2014 r.
 • letnia sesja egzaminacyjna – od 23 czerwca do 05 lipca 2014 r.
 • sesja poprawkowa – od 01 września do 15 września 2014 r.

Informacja dla 3 roku:

 • Termin złożenia prac dyplomowych w dziekanacie WSNS: 06 czerwca 2014 r.

Obrony prac dyplomowych planowane są w terminach:

 • stacjonarne: 4 lipca 2014 r.
 • niestacjonarne: 10, 11 i 12 lipca 2014 r.

***

TERMINARZ ZJAZDÓW W SEMESTRZE LETNIM 2013/2014 - uwaga niewielkie zmiany do pobrania

***

Plany zajęć dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014
Kierunek Rok 1 Rok 2 Rok 3
Socjologia Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Dietetyka Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Ratownictwo medyczne Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Techniki dentystyczne Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Kosmetologia Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Plany zajęć dla studiów stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014
Kierunek Rok 1 Rok 2 Rok 3
Socjologia Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Dietetyka Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Ratownictwo medyczne Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Techniki dentystyczne Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć
Kosmetologia Plan zajęć Plan zajęć Plan zajęć

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
BANK PKO BP S.A.
26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

© 2014 wNET

szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe