Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Postępy w Ratownictwie Medycznym, Lublin, 05.06.2012.

Postępy w Ratownictwie Medycznym, Lublin, 05.06.2012.

Zaprasza na bezpłatną Konferencję naukowo-szkoleniową organizowaną przez Katedrę Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

5 czerwca 2012 r., godz. 10.00-14.00

w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie 20-355 Lublin, ul. Olchowa 8

Pismo Rektora dotyczące konferencji do pobrania

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI do pobrania

W programie Konferencji – „Postępy w Ratownictwie Medycznym” przewidziano dwie sesje.

 1. Pierwsza poświęcona będzie problemom organizacyjnym wynikającym z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 2. Druga poświęcona będzie omówieniu postępów w ratownictwie medycznym.

Tematyka Konferencji:

 1. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym – regulacje systemowe.
 2. Zmiany w wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 r.
 3. Doskonalenie umiejętności zawodowych w ratownictwie medycznym.
 4. Polska Rada Resuscytacji.
 5. Centrum Kształcenia Podyplomowego.
 6. Polska Rada Ratowników Medycznych.
 7. Podstawowe zabiegi ratujące życie.
 8. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne.
 9. Opieka poresuscytacyjna.
 10. Postępowanie z pacjentem urazowym.
 11. Nagłe stany sercowo-naczyniowe postępowanie ratunkowe z zawałem.
 12. Nagłe stany sercowo-naczyniowe postępowanie ze wstrząsem.
 13. Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia.
 14. Medycyna ratunkowa, medycyna katastrof i intensywna terapia.
 15. Telemetria w ratownictwie medycznym.
 16. Stres w ratownictwie medycznym.
 17. Rola ratownika medycznego.

Spotkanie będzie przygotowane przy współudziale znakomitych lekarzy z dziedziny anestezjologii, kardiochirurgii, kardiologii oraz medycyny ratunkowej. Konferencja skierowana jest do ratowników medycznych, pielęgniarek oraz lekarzy.

Mamy nadzieję, że udział w spotkaniu stanie się areną do wymiany poglądów i wzbogaci wiedzę praktyczną postępowania ratunkowego. Powołanie cyklicznej konferencji naukowej – podejmującej tak obecnie ważną problematykę ratownictwa medycznego, jest inicjatywą bardzo potrzebną, która umożliwi specjalistom z zakresu ratownictwa medycznego stałą wymianę.

Łączę wyrazy szacunku

Rektor WSNS

dr n. hum. Emila Żerel