Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Od teorii do praktyki... Postępowanie terapeutyczne w otyłości u osób z Zespołem Downa - Lublin, 08 czerwiec 2011 r.

Od teorii do praktyki... Postępowanie terapeutyczne w otyłości u osób z Zespołem Downa - Lublin, 08 czerwiec 2011 r.

8 czerwiec 2011 r. godz. 9.30 - Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2

Patronat Honorowy: Rektor dr Emilia Żerel

Komitet Naukowy: dr Marcin Mandryk, dr Elżbieta Szydłowska, dr Waldemar Biaduń, dr hab. Zbigniew Marzec, dr hab. Ewa Poleszak

Komitet Organizacyjny: dr Maria Bernat, mgr Ewa Brodziak, mgr Magdalena Podstawka

Celem Konferencji jest prewencja otyłości i nadwagi, wydłużenie oraz poprawa jakości życia u osób z upośledzeniem umysłowym poprzez zwiększenie świadomości personelu medycznego, rodziców i opiekunów dotyczącej właściwego odżywiania i aktywności fizycznej osób z Zespołem Downa.

Sesje:

I. Zespół Downa jako problem medyczny.
II. Profilaktyka otyłości i nadwagi oraz zagrożenia z nimi związane u osób z Zespołem Downa.
III. Praktyczne postępowanie terapeutyczne w otyłości u osób z Zespołem Downa.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych, praktyków osoby zainteresowane tą tematyką oraz studentów i doktorantów. Wszelkie informacje o Konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl. O Konferencji prosimy poinformować współpracowników oraz osoby zainteresowane.

Komunikat 1

 • Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem pracy oraz materiały do publikacji prosimy przesyłać do dnia 31 maja 2011 r. (e-mailem lub tradycyjną pocztą),
 • Prezentacje w Power Point prosimy przesyłać do dnia 6 czerwca 2011 r. na adres ,
 • Szczegółowy plan Konferencji zostanie przedstawiony w Komunikacie 2, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl do dnia 6 czerwca 2011 r.

Wymogi edytorskie do tekstów przesyłanych na Konferencję

 1. Artykuł należy pisać w edytorze tekstu w formacie otwartym (*.rtf lub *.doc).
 2. Artykuł nie może przekroczyć objętości 12 stron!
 3. Czcionka New Times Roman, rozmiar: 12 pkt.
 4. Odstęp 1,5 wiersza.
 5. Marginesy standardowe programu MS Word tj. górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; prawy 2,5 cm, lewy 2,5 cm.
 6. Tekst wyjustowany.
 7. Imię i nazwisko autora: WIELKIE LITERY, czcionka Times New Roman rozmiar 12 pkt, tekst wyśrodkowany. Wiersz niżej, stopień naukowy, nazwa jednostki, czcionka normalna.
 8. Tytuł artykułu: czcionka Times New Roman rozmiar 14 pkt, czcionka normalna, tekst wyśrodkowany.
 9. Literatura: Times New Roman rozmiar 10 pkt – wg schematu
  1. inicjał imienia. nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok.
  2. inicjał imienia. nazwisko, tytuł artykułu, „gazeta”, rok, numer albo dzień, miejsce wydania.

Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 31 maja 2011 r.

Nr konta: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

Koszty udziału w Konferencji dla wszystkich uczestników wynoszą 200 zł i obejmują:

 • udział w obradach oraz warsztatach tematycznych,
 • materiały konferencyjne,
 • uroczysty bankiet,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • publikację pracy.

Konferencja dietetyka