Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Postępy w naukach społecznych, Lublin 16.03.2013.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Postępy w naukach społecznych, Lublin 16.03.2013.

Szanowni Państwo,

W imieniu Władz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Postępy w naukach społecznych” organizowanej w Katedrze Socjologiczno-Psychologicznej WSNS.

Jest to pierwsza z planowanego cyklu Konferencji poświęconych rozwojowi dyscyplin naukowych, których głównym przedmiotem zainteresowania jest ujmowany wieloaspektowo człowiek, postrzegany zarówno jako twórca oraz jako uczestnik życia społecznego.

Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniu 16 marca 2013 roku w budynku Uczelni znajdującym się przy ul. Olchowej 8 w Lublinie. Rozpoczęcie Konferencji o godzinie 9.00. Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Karty Zgłoszenia oraz pełnego tekstu wystąpienia do dnia 14 marca 2013 roku na adres

Konferencja jest bezpłatna.

Informacje dla Autorów (wymagania edytorskie):

Słowa kluczowe: od 3 do 5.

Streszczenie: od 100 do 150. Powinno zawierać najistotniejsze treści pracy. W przypadku prac badawczych powinno informować o: podstawach teoretycznych, metodzie, rezultatach, dyskusji oraz wnioskach.

Informacje o Autorze (Autorach):od 50 do 100 wyrazów. Zostaną opublikowane w Aneksie.

Tekst: o dowolnej objętości, czcionka „Times New Roman”. Całość wyrównana do lewej strony, brak twardych spacji, czcionka 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza.

Formatowanie: powinno odpowiadać znormalizowanemu maszynopisowi zawierającemu 1800 znaków (30 wierszy na stronie, 60-65 znaków w wierszu). Marginesy: lewy 3,5cm, prawy 2,5cm, górny 2,5cm, dolny 2,5cm. Numeracja stron w dolnym prawym rogu.

Prosimy zachować następujący układ tekstu:

 • Imię, nazwisko Autora (Autorów).
 • Informację o reprezentowanym ośrodku naukowym (lub innym).
 • Tytuł pracy: czcionka 16 pkt., pogrubiona.
 • Tytuły części: czcionka 14 pkt., pogrubiona.
 • Podtytuły wewnątrz części: czcionka 14 pkt., niepogrubiona.
 • Wyróżnienia w tekście wyłącznie kursywą.
 • Przypisy na dole strony, na której znajduje się tekst, którego dotyczą.
 • Spis literatury na końcu tekstu należy przygotować zgodnie z podanym wzorem:
  • Kowalski J., Socjologia, wyd.: Wydawnictwo..., Lublin 2012.
  • Kowalski J., Socjologia, w: Kowalski J. (red.), Nauki Społeczne..., wyd. Wydawnictwo..., Lublin 2012, s . 1-11.
  • Kowalski J., Socjologia, w: Socjologia. Czasopismo ..., 2012, 3(4), s. 1-11.
 • Tabele, jeśli są przewidziane, powinny mieścić się na jednej stronie, w obszarze marginesów. Tekst – czcionka 8 pkt., odstęp 1 wiersz. Tabele należy numerować w sposób ciągły. Nie stosować dodatkowych wyróżnień.

KATA ZGŁOSZENIA do pobrania

Zapraszamy do udziału w Konferencji.

W imieniu Organizatorów
dr n. hum. Maciej Wszędyrówny

Kierownik Katedry Socjologiczno-Psychologicznej
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Dodatkowe informacje o Konferencji możecie Państwo uzyskać pod adresem: