Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa AKTUALNE TRENDY ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Lublin, 10 MAJ 2013 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa AKTUALNE TRENDY ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Lublin, 10 MAJ 2013 r.

Program konferencji POBIERZ

Celem organizowanej Konferencji jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów z zakresu dietetyki oraz nauk pokrewnych. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej właściwego odżywiania oraz aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży.

Zakres tematyczny Konferencji:

I. Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży, prewencja otyłości.
II. Reklama a odżywianie.
III. Aktywność fizyczna a prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.
IV. Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży.
V. Rodzina a kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
VI. Elementy psychodietetyki dzieci i młodzieży.
VII. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży a odżywianie.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych i praktyków osoby zainteresowane tą tematyką oraz studentów i doktorantów.

Konferencja odbędzie się w siedzibie uczelni, przy ul. Olchowej 8 w Lublinie.

Wszelkie informacje o Konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl

O konferencji prosimy poinformować współpracowników oraz osoby zainteresowane.

Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Dorota Krasowska
 • Prof. dr hab. Zbigniew Marzec
 • Prof. dr hab. Ewa Poleszak
 • Prof. dr hab. Henryk Szymusiak
 • Prof. dr hab. Ryszard Szyszka
 • Prof. dr hab. Jerzy Truchliński

Komitet organizacyjny

 • Dr Marcin Mandryk
 • Dr Marlena Matysek-Nawrocka
 • Mgr Wirginia Gieryng-Cieplak
 • Mgr Barbara Geryn

W imieniu organizatorów Konferencji
dr Marcin Mandryk

Komunikat 1

 • Zgłoszenie uczestnictwa (Pobierz) wraz z tematem pracy (e-mailem lub tradycyjną pocztą) należy przesłać do 20 kwietnia 2013 r. Zgłoszenia e-mailowe przyjmuje: dr Marcin Mandryk
 • Materiały do publikacji prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2013 r.
 • Prezentacje w Power Point prosimy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2013 r. na adres organizatora

Szczegółowy plan konferencji zostanie przedstawiony w Komunikacie 2, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wymogi edytorskie do tekstów przesyłanych na Konferencję

 • Artykuł należy pisać w edytorze tekstu w formacie otwartym (*.rtf lub *.doc).
 • Artykuł nie może przekroczyć objętości 12 stron.
 • Czcionka New Times Roman, rozmiar: 12 pkt.
 • Odstęp 1,5 wiersza
 • Marginesy standardowe programu MS Word tj. górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; prawy 2,5 cm, lewy 2,5 cm.
 • Tekst wyjustowany
 • Imię i nazwisko autora: WIELKIE LITERY, czcionka Times New Roman rozmiar 12 pkt, tekst wyśrodkowany. Wiersz niżej, stopień naukowy, nazwa jednostki, czcionka normalna.
 • Tytuł artykułu: czcionka Times New Roman rozmiar 14 pkt, czcionka normalna, tekst wyśrodkowany
 • Literatura: Times New Roman rozmiar 10 pkt – wg schematu:
  • inicjał imienia. nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok
  • inicjał imienia. nazwisko, tytuł artykułu, „gazeta”, rok, numer albo dzień, miejsce wydania

Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 30 kwietnia 2013 r.

Nr konta: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

Koszty udziału w konferencji:

 • prelegenci – 120 zł; pozostałe osoby – 60 zł;
 • studenci - 30 zł.

Koszty udziału obejmują:

 • udział w obradach,
 • materiały konferencyjne,
 • uroczysty bankiet,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • publikację pracy po uzyskaniu pozytywnej recenzji (dotyczy tylko prelegentów).

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zwroty kosztów nie będą dokonywane. Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy noclegu. Na stronie internetowej możemy zaproponować Państwu bazę noclegową w Lublinie.

Sponsorzy