Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa RÓŻNE ASPEKTY SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA Lublin, 25 maja 2012 roku

Międzynarodowa Konferencja Naukowa RÓŻNE ASPEKTY SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA Lublin, 25 maja 2012 roku

Szczegółowy PROGRAM KONFERENCJI

Tematyka konferencji

Seksualność człowieka jest z jednej strony najbardziej naturalną funkcją organizmu w aspekcie biologiczno-fizjologicznym, z drugiej strony jednym, nie jedynym z zasadniczych czynników motywujących do nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Fenomen człowieka, świadomość własnej seksualności umieszczona jako jedynie specyficzna dla człowieka wartość ulega zmianie w ciągu całego życia w zależności od wieku, rozwoju osobowości, nabytych doświadczeń, światopoglądu czy cech osobowości. Seksualność jako wartość ma znaczenie w kształtowaniu się szeroko rozumianych zmian społecznych.

Seksualność ze względu na znaczenie w funkcjonowaniu człowieka zasługuje na szerokie, wieloaspektowe, interdyscyplinarne potraktowanie. Konferencja ta ma na celu przedstawienie interdyscyplinarnego ujęcia seksualności człowieka, dlatego też nie ma w tej kwestii bardzo wyraźnie zakreślonych ram.

Zapraszamy do udziału w Konferencji: socjologów, psychologów, pedagogów, przedstawicieli nauk medycznych, artystów, promotorów zdrowia – pracowników naukowych oraz studentów, przedstawicieli władz różnego szczebla, a także wszystkie osoby i instytucje zainteresowane poruszaną problematyką.

Informacje organizacyjne

W ramach konferencji planowane są:

 • Sesja plenarna z referatami
 • Sesje tematyczne z komunikatami z badań
 • Sesja plakatowa

 

Opłata konferencyjna dla osób biorących czynny udział w Konferencji wynosi:

 • Dla przedstawicieli ośrodków naukowych: 300 PLN.
 • Dla doktorantów i studentów spoza WSNS: 100 PLN.
 • Dla pracowników i studentów WSNS: 100 PLN.

Opłatę prosimy wnieść do dnia 1 kwietnia 2012 roku na konto WSNS: 16 1020 3176 0000 5702 0134 3805 należące do WSNS, ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin. W dniu Konferencji prosimy zgłaszać się z dowodem bankowym wpłaty z dopiskiem: „Różne aspekty seksualności człowieka”.

Komitet Organizacyjny w ramach wpisowego zapewnia uczestnikom biorącym czynny udział w konferencji: materiały konferencyjne, obsługę techniczną (rzutnik multimedialny, rzutnik folii, stojak na plakat), publikację tekstu w monografii oraz bufet kawowy z przekąską i uroczystą kolację.

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz ze streszczeniem, słowami kluczowymi oraz informacją o Autorze (Autorach) prosimy przesłać do dnia 1 kwietnia 2012 roku na adres: WSNS, ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „Różne aspekty seksualności człowieka”.

Możliwe jest wysłanie zgłoszenia e-mailem na adres: . Karta Zgłoszenia dostępna jest tutaj (W zakładce: Uczelnia → Działalność → Konferencje i warsztaty.)

Gotowy do publikacji tekst wystąpienia prosimy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: do dnia 21 kwietnia 2012 roku.

Organizatorzy

Rada Naukowa Konferencji

 • prof. Andrzej Lipczyński – Przewodniczący (Polska)
 • ks. prof. Janusz Mariański (Polska)
 • prof. Anna Tokarova (Słowacja)
 • prof. Maria Machalova (Słowacja)
 • prof. Petro Husak (Ukraina)
 • dr Emilia Żerel (Polska)
 • dr Małgorzata Jedynak (Polska)

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • dr Maciej Wszędyrówny – Przewodniczący (Polska)
 • dr Anna Skiert (Polska)
 • dr Pavol Sucharek (Słowacja)
 • dr Sylwia Kowalska-Myśliwiecka (Polska)
 • dr Anita Majchrowska (Polska)
 • dr Agata Macionżek (Polska)
 • dr Elżbieta Jędrzejewska (Polska)
 • mgr Ondrej Marchevsky (Słowacja)
 • mgr Justyna Kięczkowska (Polska)
 • mgr Edyta Pawłat (Polska)

Obsługa techniczna Konferencji – informacje

 • mgr Monika Zub, e-mail: tel.: +48 81 531 85 56, wew. 116, poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 – 16.00
 • mgr Sylwia Marczuk, e-mail: tel.: +48 81 531 85 56, wew. 116, poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 – 16.00

Najważniejsze daty

 • do 1.04.2012
  • ostateczny termin zgłoszenia udziału w Konferencji.
  • ostateczny termin wniesienia opłaty za udział w Konferencji
 • do 21.04.2012
  • Przekazanie Organizatorom Konferencji gotowego do publikacji tekstu.

Dokładny plan Konferencji udostępnimy Państwu w kolejnym komunikacie.

Informacje dla AUTORÓW - pobierz

Informacje o noclegach - pobierz

Zapraszamy do udziału

W imieniu Organizatorów Konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. hum. Maciej Wszędyrówny