Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Asystent medyczny (2 semestry)

Asystent medyczny - studia podyplomowe dwusemestralne przez Internet

Studia podyplomowe w ANSiM są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji!
Studia podyplomowe realizowane są na intuicyjnej platformie UczelniaOnline!

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta studiów podyplomowych do pełnienia funkcji asystenta medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, studia mają na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami w zakresie efektywnego wykonywania zadań powierzonych lub przekazanych przez nadzorującego lekarza w ramach kompleksowej obsługi biurowo-administracyjnej, organizacji i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz finansowania usług medycznych.

Studia podyplomowe mają na celu nauczenie absolwenta – asystenta medycznego przejęcia obowiązków administracyjnych od lekarzy. Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji – wiedzy umiejętności i kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w klinikach, szpitalach, placówkach medycznych publicznych i niepublicznych. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych organizacją i komputeryzacją pracy gabinetu medycznego, poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w ochronie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, finansowania usług medycznych oraz usług rynku medycznego, jednocześnie nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji pracy administracyjnej, nabycie umiejętności z zakresu sprawozdawczości i rozliczania finansowego, procedur oraz pełną kompleksową obsługę administracyjną placówek medycznych: szpitali publicznych i niepublicznych, przychodni oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Adresat studiów

Słuchaczami studiów mogą zostać wszyscy absolwenci studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy są zainteresowani ochroną zdrowia, zdrowiem publicznym, procedurami medycznymi, wszystkie osoby, które chcą rozpocząć pracę w służbie zdrowia, zyskać nowy, prestiżowy zawód i przyczynić się do poprawy jakości usług medycznych. Studia skierowane są również do absolwentów studiów, na kierunkach: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, absolwentów uczelni medycznych i paramedycznych oraz inne zainteresowane osoby.

Studia skierowane są do praktyków, którzy chcą poszerzyć posiadane kompetencje zawodowe o wiedzę z zakresu administracji i finansów w opiece medycznej oraz osób zarządzających, pracujących w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Nowa propozycja studiów podyplomowych powstała w wyniku dużego zapotrzebowania w lecznictwie zamkniętym i otwartym, będące odpowiedzią na trwające obecnie w służbie zdrowia zmiany. Rozwijający się rynek publicznych i prywatnych usług medycznych wymusza wykształcenie wysokiej klasy personelu, który przyczyni się do usprawnienia pracy placówek medycznych poprzez umożliwienie lekarzowi skupienie się na pacjencie, zamiast na czynnościach biurowo-administracyjnych. Odpowiadając na potrzeby rynku powstał nowy zawód - asystent medyczny.

Czas trwania nauki

Studia trwają dwa semestry.

Program studiów podyplomowych

Do obowiązków asystentów medycznych, należą m.in.: czynności, które są związane z obsługą pacjentów i wsparciem dla lekarzy. Zajmują się sprawami administracyjnymi, takimi jak: rejestracja pacjentów, prowadzenie tradycyjnej i elektronicznej dokumentacji medycznej, obsługa systemu EWUŚ i innych systemów informatycznych, które przygotowują pacjentów do zabiegów. Organizacja stanowiska pracy oraz gabinetu lekarskiego, obsługa pacjenta, prowadzenie terminarza wizyt, po udzielanie różnych informacji dotyczących wytycznych i procedur medycznych.

Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnień: działalność lecznicza w Polsce, ekonomika i zasady finansowania świadczeń zdrowotnych, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Zintegrowane Systemy Zarządzania w ochronie zdrowia, jakość i ryzyko w usługach medycznych, gromadzenie i zarządzanie danymi medycznymi wg prawa polskiego i UE, standardy obsługi, organizacja i komputeryzacja pracy sekretariatu medycznego, dokumentacja elektroniczna a systemy informatyczne w zarządzaniu jednostką zdrowia, ochrona danych osobowych a prawa pacjenta, Public Relations w ochronie zdrowia, podstawy psychologii i socjologii pracy, podstawy anatomii i fizjologii człowieka, pierwsza pomoc przedmedyczna, podstawy farmakologii, wybrane jednostki chorobowe, nadzór sanitarno-epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta, psychologia zdrowia a zdrowie publiczne, etyka i etykieta zawodowa asystenta medycznego. Program studiów posiada konkretną wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale również i praktyczną, znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć w tym zakresie, decydując się na pracę w zawodzie asystenta medycznego, pamiętając o nieustannym rozwoju w tej zmieniającej się dziedzinie.

Absolwent

Absolwenci uzyskają również wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia, prawa medycznego, ekonomiki ochrony zdrowia, praw pacjenta, ochrony danych osobowych, public relations w ochronie zdrowia, podstaw psychologii i socjologii pracy, technik negocjacji, komunikacji oraz etyki zawodów medycznych. Absolwenci studiów podyplomowych posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji pracy administracyjnej, prowadzenia dokumentacji medycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, rozliczeń finansowych, sprawozdawczości, prawa medycznego, ekonomiki ochrony zdrowia, praw pacjenta, technik negocjacji oraz etyki zawodów medycznych, ochrony danych osobowych. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku asystent medyczny, umożliwi absolwentom znalezienie zatrudnienia m.in. w przychodniach, szpitalach, placówkach opiekuńczych oraz prywatnych gabinetach lekarskich i stomatologicznych.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Świadectwo studiów podyplomowych ANSiM wzór

Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

 1. Opłata jednorazowa – gwarancja najniższej ceny studiów - 3000 zł
 2. Opłata semestralna - 2 x 1600 zł
 3. Opłata ratalna (miesięczna) - 10 x 350 zł

Terminy zapisów:

Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.
Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.

Zapisy, na przeglądane przez Ciebie studia, na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 trwają.

Kontakt telefoniczny

W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
01 lipca - 14 września: poniedziałek - piątek 8 - 16
15 września - 30 czerwca: poniedziałek - sobota 8 - 16,
tel. 696 627 498

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
 4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni.
  Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
  Nr konta - Alior Bank S.A.,
  39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Dla przelewów zagranicznych:
  BIC Alior Banku: ALBPPLPW
  IBAN: PL39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów ANSiM.

Wymagane dokumenty

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Terminarz płatności

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym - 1 października: Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim - 1 marca:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 września XI Rata 25 lipca I Rata 25 lutego XI Rata 25 grudnia
II Rata 25 października XII Rata 25 sierpnia II Rata 25 marca XII Rata 25 stycznia
III Rata 25 listopada XIII Rata 25 września III Rata 25 kwietnia XIII Rata 25 lutego
IV Rata 25 grudnia XIV Rata 25 października IV Rata 25 maja XIV Rata 25 marca
V Rata 25 stycznia XV Rata 25 listopada V Rata 25 czerwca XV Rata 25 kwietnia
VI Rata 25 lutego XVI Rata 25 grudnia VI Rata 25 lipca XVI Rata 25 maja
VII Rata 25 marca XVII Rata 25 stycznia VII Rata 25 sierpnia XVII Rata 25 czerwca
VIII Rata 25 kwietnia XVIII Rata 25 lutego VIII Rata 25 września XVIII Rata 25 lipca
IX Rata 25 maja XIX Rata 25 marca IX Rata 25 października XIX Rata 25 sierpnia
X Rata 25 czerwca XX Rata 25 kwietnia X Rata 25 listopada XX Rata 25 września
Rata za semestr 25 września Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 września
Opłata za cały okres studiów 25 września Opłata za cały okres studiów 25 lutego