Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Przygotowanie pedagogiczne (3 semestry)

Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe trzysemestralne wspomagane przez Internet

Studia podyplomowe w ANSiM są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji!
Studia podyplomowe wspomagane są przez Internet!

Spełniając oczekiwania rynku edukacyjnego dostosowaliśmy się do potrzeb Słuchaczy i stworzyliśmy intuicyjną platformę do studiowania UczelniaOnline.WSNS, po to, aby studiowanie było nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale również przyjemnością. Zatem poczuj przyjemność studiowania w ANSiM! Studia podyplomowe wspomagane są przez Internet. Zapisz się na studia! Decyzja należy do Ciebie!

Uwaga!

Nowością i jednocześnie wyjątkiem tych studiów podyplomowych jest to, że oprócz studiowania na intuicyjnej platformie UczelniaOnline.WSNS, organizowane są dodatkowo spotkania – zjazdy (raz w semestrze) na Uczelni, po to, aby Słuchacze uczestniczyli w zajęciach i spotkali się z kadrą, która przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów

Studia poszerzają wiedzę i podnoszą kompetencje nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą, w zakresie pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej. Współcześnie przed edukacją stoją niesamowite wyzwania, sprostać oczekiwaniom Słuchaczy i edukować, na jak najwyższym poziomie. Dzisiejsza edukacja potrzebuje nowoczesnych nauczycieli, którzy w obecnej rzeczywistości będą potrafili zapewnić swoim uczniom możliwie najlepsze warunki do rozwoju kompetencji. Na obecnym rynku edukacyjnym ważną rolę odgrywają szkolenia. Ważne, aby kadra szkoleniowa była bardzo dobrze przygotowana do roli pedagoga, wykładowcy. Osoby te będą miały większą mobilność zawodową oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w danej dziedzinie czy specjalności.

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela.

Misją Wyższej Szkoły Nauk Społecznych jest służba prawdzie i dla dobra każdej osoby ludzkiej, obrazują to słowa wieszcza Adama Mickiewicza z „Księgi narodu polskiego”: „I kto poświęca siebie dla innych, znajdzie mądrość i bogactwo i koronę na ziemi, w niebie, i na każdem miejscu. A kto poświęca drugich dla siebie, aby miał mądrość, i urząd, i bogactwo, znajdzie głupstwo, i nędzę, i potępienie na ziemi, w piekle, i na każdem miejscu.”

Zatem dewizą WSNS jest: Prawda - Dobro – Praca - Służba Prawdzie, bo Prawda to życie i największe Dobro, jakie może posiąść człowiek. Istotą Dobra jest to, że musi być przekazywane drugiemu człowiekowi. Dobro możemy przekazywać przez Pracę. Intencją władz i społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie jest działanie zgodnie z misją Uczelni, przekazywanie swoim Słuchaczom tych wartości.

Wybranie tego kierunku rozwoju jest gwarancją, ale jednocześnie potrzebą i podstawą poznania wszelkich ujęć i wymiarów bycia wzorowym nauczycielem, wykładowcą, pedagogiem, liderem, kierownikiem, dyrektorem.

Adresat studiów

Studia są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) technicznych, ekonomicznych, humanistycznych a w szczególności do osób, które są zainteresowane doskonaleniem kompetencji wychowawczych do pracy z uczniami. Studia skierowane są do również do nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, dyrektorów, do obecnych nauczycieli lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, również do osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Czas trwania nauki

Studia trwają trzy semestry, liczba godzin 540 godzin, w tym 150 godzin praktyki.
Spełniając oczekiwania rynku edukacyjnego dostosowaliśmy się do potrzeb Słuchaczy, stworzyliśmy intuicyjną platformę do studiowania UczelniaOnline.WSNS (część zajęć prowadzona jest na tej platformie) po to, aby studiowanie było nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale również przyjemnością. Organizowane są dodatkowo spotkania – zjazdy (raz w semestrze) na Uczelni, po to, aby móc spotkać się, na zajęciach, z kadrą przygotowującą Słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela. Zatem poczuj przyjemność studiowania w WSNS! Zapisz się na studia! Decyzja należy do Ciebie!

Praktyki

Praktyki zawodowe mogą być odbywane m.in.: w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

Program studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnień: psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i wychowawcza, pedagogika ogólna, teorie oddziaływań wychowawczych, dydaktyka ogólna, diagnostyka pedagogiczna, komunikacja interpersonalna i kultura języka, psychologia osobowości, psychologia społeczna, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyka przedmiotowa, monitorowanie, pomiar i ocena wyników kształcenia, psychologia różnic indywidualnych, podstawy psychologii klinicznej, specyfika zawodu nauczyciela, organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty, profilaktyka i terapia pedagogiczna w zakresie niepowodzeń szkolnych, wykorzystanie tik w procesie dydaktycznym, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Absolwent

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie posiadać rozbudowane kompetencje wychowawcze, które pozwolą poprawić jakość warsztatu pracy z dziećmi i młodzieżą, m.in. w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, w tym w szkołach branżowych I stopnia, w szkołach, w których występuje szczególne zapotrzebowanie na rozbudowane kompetencje wychowawcze.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Świadectwo studiów podyplomowych ANSiM wzór

Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

 1. Opłata jednorazowa – gwarancja najniższej ceny studiów - 3300 zł
 2. Opłata semestralna - 3 x 1150 zł
 3. Opłata ratalna (miesięczna) - 15 x 240 zł

Terminy zapisów:

Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.
Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.

Zapisy, na przeglądane przez Ciebie studia, na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 trwają.

Kontakt telefoniczny

W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
01 lipca - 14 września: poniedziałek - piątek 8 - 16
15 września - 30 czerwca: poniedziałek - sobota 8 - 16,
tel. 696 627 498

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
 4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni.
  Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
  Nr konta - Alior Bank S.A.,
  39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Dla przelewów zagranicznych:
  BIC Alior Banku: ALBPPLPW
  IBAN: PL39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów ANSiM.

Wymagane dokumenty

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Terminarz płatności

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym - 1 października: Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim - 1 marca:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 września XI Rata 25 lipca I Rata 25 lutego XI Rata 25 grudnia
II Rata 25 października XII Rata 25 sierpnia II Rata 25 marca XII Rata 25 stycznia
III Rata 25 listopada XIII Rata 25 września III Rata 25 kwietnia XIII Rata 25 lutego
IV Rata 25 grudnia XIV Rata 25 października IV Rata 25 maja XIV Rata 25 marca
V Rata 25 stycznia XV Rata 25 listopada V Rata 25 czerwca XV Rata 25 kwietnia
VI Rata 25 lutego XVI Rata 25 grudnia VI Rata 25 lipca XVI Rata 25 maja
VII Rata 25 marca XVII Rata 25 stycznia VII Rata 25 sierpnia XVII Rata 25 czerwca
VIII Rata 25 kwietnia XVIII Rata 25 lutego VIII Rata 25 września XVIII Rata 25 lipca
IX Rata 25 maja XIX Rata 25 marca IX Rata 25 października XIX Rata 25 sierpnia
X Rata 25 czerwca XX Rata 25 kwietnia X Rata 25 listopada XX Rata 25 września
Rata za semestr 25 września Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 września
Opłata za cały okres studiów 25 września Opłata za cały okres studiów 25 lutego