Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką (3 semestry)

Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką – studia podyplomowe trzysemestralne przez Internet

Studia podyplomowe w ANSiM są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji!
Studia podyplomowe realizowane są na intuicyjnej platformie UczelniaOnline!

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i narzędzi coachingowych użytecznych w pracy trenera rozwoju osobistego w ramach psychodietetyki; zdobycie umiejętności i kompetencji wymaganych w zmianie zachowań jednostki w leczeniu chorób dietozależnych oraz zmianie stylu życia. Poza wiedzą medyczną i fizjologiczną pogłębienie wiedzy na temat skutków spożywania określonych produktów żywnościowych dla funkcjonowania człowieka, jego samopoczucia, funkcji psychicznych, rozwoju depresji, chorób neurodegeneracyjnych. Poznanie podstawowych zasad i metod treningowych oraz zdobycie umiejętności pozwalających na budowanie świadomości i przekonaniu klienta o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej. Wyposażenie Słuchacza w wiedzę i umiejętności w zakresie coachingu dietetycznego oraz psychodietetyki; przekazanie skutecznych narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka.

Adresat studiów

Studia skierowane do wszystkich absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) w szczególności kierunków związanych z rozwojem osobistym psychologowie, dietetycy, technologowie żywności, pielęgniarki, lekarze, trenerzy personalni, osoby związane z promocją zdrowia oraz własnym rozwojem i zdrowym stylem życia. Studia mają charakter interdyscyplinarny łączą najnowszą wiedzę z zakresu psychodietetyki (dziedziny obejmującej takie gałęzie nauk, jak: psychologia, psychofizjologia, psychobiologia i dietetyka) z nauką funkcjonowania w roli coacha, pogłębiania i rozwijania swoich kompetencji w tym zakresie, które pozwoli na holistyczne podejście do pracy z klientem. Głównym zadaniem kierunku jest przekazanie Słuchaczom skutecznych narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka.

Czas trwania nauki

Studia trwają trzy semestry.

Program studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnie: psychologiczne podstawy coachingu, cechy osobowościowe i kompetencje coacha, trener rozwoju osobistego a coaching w praktyce psychodietetycznej, techniki i narzędzia coachingowe w pracy dietetyka, rozpoznawanie potrzeb klienta, dokumentowanie zmian, superwizja własnej pracy, psychologia osobowości, psychologia motywacji, psychologia żywienia, żywienie człowieka, fizjologia żywienia człowieka, podstawy dietetyki, suplementacja w sporcie, kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem, żywność funkcjonalna i specjalnego przeznaczenia, dietoterapia i psychodietetyka, zabiegi kosmetyczne a fizjoterapia i masaż, podstawy anatomii, fizjologii i biomechaniki, psychologia zdrowia, ruch i aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia, kształtowania sylwetki i postawy ciała, korzyści wynikające z coachingu oraz kodeks etyczny i postawa coacha. Program studiów posiada konkretną wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale również i praktyczną, znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć w tym zakresie, decydując się na pracę w zawodzie trenera rozwoju osobistego z psychodietetyką, pamiętając o nieustannym rozwoju w tej zmieniającej się dziedzinie.

Absolwent

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności w zakresie trenera rozwoju osobistego. Absolwenci studiów zdobywają umiejętności i kompetencje wymagane w zmianie zachowań jednostki oraz grupy w celu leczenia chorób dietozależnych oraz zmianie stylu życia; zyskują świadomość własnych umiejętności, dokonują autodiagnozy własnych możliwości oraz obszarów wymagających rozwoju, mających kluczowe znaczenie dla budowania ich wiarygodności w oczach osób, którym będą towarzyszyć w drodze do samorozwoju i zmiany na lepsze; nabywają wiedzę medyczną i fizjologiczną oraz pogłębiają swoją wiedzę na temat skutków spożywania określonych produktów żywnościowych dla funkcjonowania człowieka - samopoczucia, funkcji kognitywnych (np.: pamięci operacyjnej, koncentracji uwagi, plastyczności umysłowej), rozwoju depresji oraz chorób neurodegeneracyjnych; poznają podstawowe zasady i metody treningowe oraz zdobywają umiejętności pozwalające na budowanie świadomości i przekonania klienta o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie jako trener rozwoju osobistego w poradniach żywieniowych, klubach i placówkach sportowych, instytutach oraz ośrodkach naukowo-badawczych bądź planujących założenie własnej działalności w obszarze rozwoju osobistego lub dietetycznym.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Świadectwo studiów podyplomowych ANSiM wzór

Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

 1. Opłata jednorazowa – gwarancja najniższej ceny studiów - 4400 zł
 2. Opłata semestralna - 3 x 1600 zł
 3. Opłata ratalna (miesięczna) - 15 x 350 zł

Terminy zapisów:

Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.
Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.

Zapisy, na przeglądane przez Ciebie studia, na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 trwają.

Kontakt telefoniczny

W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
01 lipca - 14 września: poniedziałek - piątek 8 - 16
15 września - 30 czerwca: poniedziałek - sobota 8 - 16,
tel. 696 627 498

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
 4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni.
  Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
  Nr konta - Alior Bank S.A.,
  39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Dla przelewów zagranicznych:
  BIC Alior Banku: ALBPPLPW
  IBAN: PL39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów ANSiM.

Wymagane dokumenty

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Terminarz płatności

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym - 1 października: Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim - 1 marca:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 września XI Rata 25 lipca I Rata 25 lutego XI Rata 25 grudnia
II Rata 25 października XII Rata 25 sierpnia II Rata 25 marca XII Rata 25 stycznia
III Rata 25 listopada XIII Rata 25 września III Rata 25 kwietnia XIII Rata 25 lutego
IV Rata 25 grudnia XIV Rata 25 października IV Rata 25 maja XIV Rata 25 marca
V Rata 25 stycznia XV Rata 25 listopada V Rata 25 czerwca XV Rata 25 kwietnia
VI Rata 25 lutego XVI Rata 25 grudnia VI Rata 25 lipca XVI Rata 25 maja
VII Rata 25 marca XVII Rata 25 stycznia VII Rata 25 sierpnia XVII Rata 25 czerwca
VIII Rata 25 kwietnia XVIII Rata 25 lutego VIII Rata 25 września XVIII Rata 25 lipca
IX Rata 25 maja XIX Rata 25 marca IX Rata 25 października XIX Rata 25 sierpnia
X Rata 25 czerwca XX Rata 25 kwietnia X Rata 25 listopada XX Rata 25 września
Rata za semestr 25 września Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 września
Opłata za cały okres studiów 25 września Opłata za cały okres studiów 25 lutego