Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się" Lublin, 22 MAJ 2014 r.

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się" Lublin, 22 MAJ 2014 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Szanowni Państwo,

Wykładowcy, Doktoranci, Studenci!

W imieniu Władz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się". Konferencja wstępnie planowana była na dzień 28 marca br., jednakże z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zmuszeni do zmiany tego terminu. Konferencja odbędzie się zatem w dniu 22 maja 2014 roku, w siedzibie Uczelni przy ul. Zamojskiej 47 w Lublinie.

Konferencja ma na celu poznanie aktualnej sytuacji życiowej osób starszych. Ludzi tworzących ogromnie zróżnicowaną i niejednorodną grupę społeczną, będących w różnym wieku, mających odmienną sytuację rodzinną, posiadających zróżnicowany stan zdrowia oraz zajmujących rozmaite pozycje społeczne. Chcemy także zastanowić się nad sposobami poprawy szeroko rozumianej jakości życia tych osób, określić rodzaj zasobów i narzędzi niezbędnych do podjęcia zdecydowanych, a przede wszystkim skutecznych działań w tym kierunku. Pragniemy także podjąć refleksję nad przyszłością, jaka zarysowuje się przed ludźmi obecnie będącymi w „sile wieku”, którzy ze względu na naturalne, nieuniknione procesy biologiczne dołączą prędzej czy później do coraz szerszego grona osób starzejących się i ocenić ich realne szansę na „dobre życie” w starości.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie Karty zgłoszenia i tekstu wystąpienia na adres: oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na konto:

PKO BP S.A. 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771 do dnia 10 maja 2014 roku z dopiskim na dowodzie wpłaty „Konferencja WSNS, 22.05.2014”.

Wysokość opłaty konferencyjnej jest następująca:

 • pracownicy naukowi (i inni) - 250 zł,
 • doktoranci i studenci - 50 zł,
 • słuchacze - wstęp wolny.

Karta zgłoszenia – do pobrania

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, dlatego przygotowując tekst wystąpienia prosimy postępować zgodnie z podanymi wskazówkami: Tekst o objętości do 21 stron formatu A4 (jeden arkusz wydawniczy), 1800 znaków na stronie (30 wierszy, 60-65 znaków w wierszu) pisany czcionką „Times New Roman”, 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza. Całość wyrównana do lewej strony, brak twardych spacji. Marginesy: lewy 3,5 cm, prawy 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm. Numeracja stron w dolnym prawym rogu. Prosimy zachować następujący układ tekstu:

 

 • Imię, nazwisko Autora (Autorów).
 • Informację o reprezentowanym ośrodku naukowym (lub innym).
 • Tytuł pracy: czcionka 16 pkt., pogrubiona.
 • Tytuły części: czcionka 14 pkt., pogrubiona.
 • Podtytuły wewnątrz części: czcionka 14 pkt., niepogrubiona.
 • Wyróżnienia w tekście wyłącznie kursywą.
 • Przypisy w nawiasach prostych [ ], z cyfrą odpowiadającą danej pozycji literaturowej; spis autorów podać na końcu tekstu w kolejności alfabetycznej.
 • Tabele, jeśli są przewidziane, powinny mieścić się na jednej stronie, w obszarze marginesów. Tekst w tabelach: czcionka 9 pkt., odstęp 1 wiersz. Tabele należy numerować w sposób ciągły, numeracją rzymską. Nie stosować dodatkowych wyróżnień. Rysunki (wykresy, ilustracje) należy podpisywać na dole, zachowując numerację ciągłą cyframi arabskimi.

 

Dokładne informacje dotyczące szczegółowego programu konferencji przekażemy w kolejnym komunikacie. Zapraszamy do udziału w Konferencji.

W imieniu organizatorów

dr Marlena Matysek-Nawrocka
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr Marlena Matysek-Nawrocka tel. 81 531 85 58
e-mail:

mgr Monika Łaszczewska tel. 81 531 85 56 lub 81 744 21 13
e-mail:

lic. Monika Stachyra
mgr Dorota Łagoźny