Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

KOBIETA W PRYZMACIE NAUK SPOŁECZNYCH I NAUK MEDYCZNYCH, Lublin, 28 maja 2015 r.

KOBIETA W PRYZMACIE NAUK SPOŁECZNYCH I NAUK MEDYCZNYCH, Lublin, 28 maja 2015 r.

PROGRAM KONFERENCJI

8:30 – 9:00 – Rejestracja uczestników konferencji

Sesja I (9:10 – 11:00)

Rola i wizerunek kobiety we współczesnym świecie”
Prowadzący: dr Błażej Dyczewski

 • „Kultura pedagogiczna współczesnej kobiety, matki i żony w świetle badań” - dr Urszula Tokarska (Wyższa Szkołą Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie)
 • „Matki dzieci z autyzmem - kluczowe wyzwania i proponowane wsparcie” - dr Tomasz Gosztyła (Uniwersytet Rzeszowski)
 • „(Nie)dopełnione role”. Konflikty ról społecznych w przypadku kobiet z niepełnosprawnością fizyczną” - dr Katarzyna Piątek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
 • „Kobieta zmienną jest ...” - społeczne konsekwencje wizerunku kobiet w reklamie - dr Sylwia Kowalska-Myśliwiecka (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie)
 • „Dlaczego feministki nie mają racji, czyli zazdrość o członek na cmentarzysku znaków. Refleksje nad jedną z odpowiedzi Slavoja Žiżka w ankiecie Krytyki Politycznej” - mgr Marcin Wojciechowski (Politechnika Poznańska)

11:00 Przerwa / Kawa, herbata

Sesja II (11:15 – 12:15)

„Wybrane aspekty zdrowia kobiety”
Prowadzący: dr Marlena Matysek-Nawrocka

 • „Analiza kliniczno-demograficzna pacjentek zakwalifikowanych do terapii II rzutu SM w Oddziale Neurologii SPSK 4 w Lublinie” - lek. med. Aleksandra Waszczuk, lek. med. Natalia Ścirka, lek. med. Aleksandra Skublewska, lek. med. Agnieszka Brudny, dr Andrzej Prystupa, prof. dr hab. Konrad Rejdak (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie)
 • „Colitis Ulcerosa - problemy diagnostyczno-terapeutyczne u kobiet” - lek. med. Aleksandra Skublewska, lek. med. Natalia Ścirka, lek. med. Agnieszka Brudny, lek. med. Aleksandra Waszczuk, dr Andrzej Prystupa (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie)
 • „Ukryty alkoholizm u pacjentki hospitalizowanej z powodu marskości wątroby” - lek. med. Natalia Ścirka, lek. med. Agnieszka Brudny lek. med. Aleksandra Skublewska, lek. med. Aleksandra Waszczuk, dr Andrzej Prystupa (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie)
 • „Profilaktyka wad rozwojowych i chorób genetycznych płodu u kobiety ciężarnej” - Agata Karpińska, Monika Boguta, Jagoda Kasperek, Wioletta Kozioł, dr Mariola Janiszewska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

12:15 Przerwa / Kawa, herbata

Sesja III (12:30 – 14:00)

„Zdrowie i uroda kobiety”
Prowadzący: dr Maria Bernat

 • „Wpływ kwasu foliowego na organizm kobiety” - Jagoda Kasperek, Wioletta Kozioł, Agata Karpińska, Monika Boguta, dr Mariola Janiszewska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • „Pielęgnacja kobiet w czasie ciąży - fakty i mity - badanie świadomości kobiet” - mgr Katarzyna Urtnowska (Collegium Medicum im. L. Rydgiera w Bydgoszczy)
 • „Współczesne kanony kobiecego piękna” - Patrycja Gierszon, Kamila Zabłocka, Michał Woś, Marian Jędrych (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • „Wizaż i stylizacja jako przedmiot interdyscyplinarny wśród nauk o zdrowiu” - Anna Sokołowska, Partycja Gierszon, Kamila Zabłocka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • „Odpowiednia dieta sposobem na zachowanie zdrowia i piękna kobiety” - Patrycja Gierszon, Michał Woś, Tomasz Bąk, dr Mariola Janiszewska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

14:00 Zakończenie konferencji

KOMUNIKAT

Celem organizowanej konferencji jest wymiana myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów w dziedzinie nauk społecznych oraz nauk medycznych i o zdrowiu w następujących sekcjach tematycznych:

I. Nauki społeczne:

 • Rola kobiety w zmieniających się kontekstach życia społecznego - rodzina, dom, praca, wypoczynek
 • Kobiety na arenie życia publicznego i politycznego
 • Obraz kobiety w mass mediach.

II. Nauki medyczne i o zdrowiu:

 • Zdrowie kobiety w różnych okresach jej życia - zagrożenia, jednostki chorobowe, działania oraz programy profilaktyczne
 • Uroda, pielęgnacja, upiększanie ciała - działania podejmowane ze strony kosmetologów, farmakologów, dietetyków, dermatologów oraz lekarzy medycyny estetycznej.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych i praktyków, osoby zainteresowane tą tematyką oraz studentów i doktorantów. Konferencja odbędzie się w siedzibie uczelni, przy ul. Zamojskiej 47 w Lublinie. Wszelkie informacje o Konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl

O konferencji prosimy poinformować współpracowników oraz osoby zainteresowane.

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:
dr Marlena Matysek-Nawrocka
e-mail:

Wiceprzewodnicząca:
dr Maria Bernat
e-mail:

Wiceprzewodniczący/kontakty z mediami:
dr Błażej Dyczewski
e-mail:

Sekretariat konferencji: mgr inż. Dorota Łagoźny e-mail:

mgr Monika Łaszczewska e-mail:

mgr Monika Stachyra e-mail:

Komunikat 1

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem pracy (drogą elektroniczną) należy przesłać do 30 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia e-mailowe przyjmowane są na adres Materiały do publikacji prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r. Przewidywany termin publikacji, po pozytywnej recenzji nadesłanych artykułów, to pierwszy kwartał 2016 r. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w Komunikacie 2, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wsns.lublin.pl/konferencje.php do dnia 20 maja 2015 r. Opłaty związane z udziałem w konferencji:

 • wystąpienie + publikacja: 300 zł
 • wystąpienie /bez publikacji/: 200 zł
 • publikacja, ale bez wystąpienia: 150 zł
 • uczestnictwo bierne (bez wystąpienia, bez publikacji): 80 zł / studenci: 40 zł (Pracownicy oraz studenci WSNS - udział bezpłatny)

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w konferencji oraz materiały zjazdowe. Prosimy o wniesienie opłaty na konto WSNS do 20 maja 2015 r. z dopiskiem: "Konferencja WSNS 28.05.2015". Nr konta, na który należy dokonywać wpłaty: 26 1020 3176 0000 5602 0134 3771. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zwroty kosztów nie będą dokonywane. Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy noclegu. Informacja o bazie noclegowej w Lublinie będzie zamieszczona na stronie internetowej konferencji.