Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Ogólnopolska konferencja naukowa - Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych 14.11.2016.

Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową

„CZŁOWIEK W PERSPEKTYWIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH” - 24 listopada 2016 r.

 

Książka streszczeń - Człowiek w perspektywie współczenych zagrożeń cywilizacyjnych


Człowiek w perspektywie współczenych zagrożeń cywilizacyjnych

 

PROGRAM KONFERENCJI - pobierz

9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników konferencji
10:00 – Rozpoczęcie konferencji

Sesja I (10:15 – 12:05)

„Zagrożenia w ujęciu społecznym”

Prowadzący: dr n. hum. Krystyna Szpak-Lipińska

 • „Godność ludzka w kontekście społecznym – szanse i zagrożenia” – ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (WSNS)
 • „Zagrożenia duchowe” – dr n. hum. Emilia Żerel (WSNS)
 • „Wiedza pedagogiczna rodziców dotycząca współczesnych zagrożeń wychowawczych dziecka – w świetle badań” - dr n. hum. Urszula Tokarska (WSNS)
 • „Trzy prawdy – czyli dezinformacja współczesnego społeczeństwa” – dr n. hum. Sylwia Kowalska-Myśliwiecka (WSNS)
 • „Indywidualizacja moralności we współczesnym społeczeństwie – zagrożenia i szanse” – ks. dr n. społ. Marcin Rola
 • „Wsparcie społeczne osób starszych objętych opieką instytucjonalną” – mgr Paweł Chruściel (UM Lublin)
 • „Rola cyberwojny we współczesnych konfliktach zbrojnych i politycznych” – Wojciech Cendrowski (Uniwersytet Pedagogicz-ny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • „Kradzież informacji – współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa” – mgr Małgorzata Chałupczak-Styczeń (UMCS)
 • „Zagrożenia małżeństw niedojrzałych do rodzicielstwa – mgr Iryna Ahapava (KUL)
 • „Prymat prawdy jako kryterium oceny kultury w ujęciu J.Ratzingera/Benedykta XVI” – mgr Andrei Ahapau (KUL)
 • „Wystąpienie Partnera Konferencji” – Bank Pekao S.A.

12:05 Przerwa / Kawa, herbata

Sesja II (12:20 – 13:40)

„Zagrożenia społeczno-zdrowotne”

Prowadzący: dr n. przyr. Elżbieta Jędrzejewska

 • „Środki psychoaktywne – realne zagrożenie współczesnej młodzieży” – dr n. hum. Błażej Dyczewski (WSNS), mgr Piotr Ad-amski (SPiDR)
 • „Wszczepianie mikroczipów ludziom: Między technologią a teologią” – mgr Andrzej Kozicki (Akademia Sztuk Wojennych)
 • „Ekonomiczno-społeczne skutki otyłości jako choroby cywilizacyjnej” – mgr Olga Garbacka (SGH)
 • „Stres jego źródła, działanie i zapobieganie na przykładzie Niemiec” – mgr Danuta Hofner (PfPuH)
 • „Młodzież wobec wyzwań społeczeństwa ryzyka” – dr n. hum. Mariusz Gwozda (UMCS)
 • „Cyberprzemoc – wirtualna agresja, realne konsekwencje” – dr n. hum. Beata Janeczko (KUL)
 • „Kryzys rodzi kryzys. Wzrost zaburzeń psychicznych w Polsce jako reakcja na kryzysy społeczno-gospodarcze” – dr n. hum. Justyna Maciaszek (KUL)
 • „Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia” – dr n. praw. Jolanta Pacian (UM Lublin)

  13:40 Przerwa / Lunch

  Sesja III (14:00 – 15:30)

  „Zagrożenia zdrowotne”

  Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Marzec

 • „Cellulit – zagrożenie dla kobiet” – dr n. chem. Maria Bernat (WSNS)
 • „Problemy psychospołeczne kobiet w wieku pomenopauzalnym” – mgr Klaudia Pałucka, dr hab. n. med. Celina Łepecka – Klusek, dr n. med. Anna Pilewska-Kozak, dr n. med. Grażyna Stadnicka (UM Lublin)
 • „Nieprawidłowe nawyki żywieniowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym i związane z nimi zagrożenia dla zdrowia” – dr n. chem. Marlena Matysek-Nawrocka, lic. Paulina Bober (WSNS)
 • „Współczesne zagrożenia zdrowia społeczeństwa polskiego” – dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik, Elwira Szwedo (UM Lublin)
 • „Choroby cywilizacyjne jako największy problem zdrowotny współczesnego człowieka” – dr n. med. Agnieszka Łagowska-Batyra (WSNS), mgr Agata Stachura (Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” Nałęczów)
 • „Alkoholizm- zagrożenie zdrowia i życia człowieka. Aktywność samorządu w zakresie profilaktyki alkoholowej” – mgr Kata-rzyna Muszyńska (UMCS)
 • „Leczenie za granicą – doświadczenia polskich pacjentów i ich rodzin” – dr Agata Maksymowicz (Wydział Humanistyczny AGH)
 • „Grzyby pleśniowe w środowisku człowieka” – dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, prof. nadzw. (PSW im. JP II Biała Podlaska)
 • „Skażenie żywności metalami ciężkimi w Polsce” – dr n. farm. Andrzej Kot (WSNS)

15:30 Zakończenie

Sesja posterowa dostępna w sali wykładowej 120
 • „Wspieranie poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie” – dr n. społ. Barbara Cichy-Jasiocha (KUL)
 • „Partycypacja obywatelska jako remedium na ponowoczesny kryzys – mit czy realna perspektywa?” – mgr Elżbieta Szulc-Wałecka (UMCS)
 • „Zespół metaboliczny jako realne zagrożenie dla dorosłego człowieka- czy warto coś zmienić w stylu życia?” dr n. med. Agnieszka Łagowska-Batyra (WSNS), mgr Agata Stachura (Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” Nałęczów)
 • „Przekonanie o własnej skuteczności, a przystosowanie do pracy u osób w okresie średniej dorosłości” – dr n. społ. Paweł Kot (KUL)
 • „Zagrożona uczciwość – zagrożone małżeństwo. Pedagogiczno-etyczne rozważania na temat uczciwości małżeńskiej” – mgr Katarzyna Hryszan
 • „Postawy rodzicielskie i kompetencje interpersonalne w przyjaźni i miłości. Aspekty profilaktyczne.” – dr n. hum. Magdalena Dawidowicz (WSNS), dr hab. Waldemar Klinkosz (KUL)
 • „Orientacja materialistyczna jako zgeneralizowane nastawienie na mieć- psychologiczne konsekwencje funkcjonowania w kulturze konsumpcyjnej” – dr n. hum. Martyna Płudowska (KUL)
 • „Wpływ współczesnych zagrożeń na rozwój i role OSP w III RP” – lic. Magdalena Bubak (Uniwersytet Przyrodniczy w Krako-wie)

Problemy, na jakie napotyka współczesny człowiek są ze sobą ściśle powiązane. Z jednej strony zmiany polityczne wywołują przeobrażenia w dziedzinie gospodarki, a te z kolei kształtują sposób styl życia. Z drugiej strony problemy, z jakimi borykają się dorośli, mają także przełożenie na młodzież, która wchodząc w dorosłość kieruje swoje motywacje w nieodkryte badawczo obszary. Poza tym coraz częściej podkreśla się rolę kapitału społecznego nie tylko jako przyczynę zdrowia i szczęścia, ale swoistego remedium na choroby. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny o szerokim spektrum poruszanych problemów. Organizatorom zależy na wymianie myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów w dziedzinie zarówno nauk społecznych, jak i nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Spodziewamy się, że zebranie doświadczeń badaczy z różnych dziedzin przyczyni się do całościowego ujęcia poruszanych problemów, jak i do wypracowania trafnych wniosków. Liczymy na kooperację środowisk badawczych z różnych obszarów nauki, której efektem będą wspólne przedsięwzięcia badawcze zmierzające do diagnozy problemów i wypracowania efektywnych metod naprawczych.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli ośrodków naukowych i praktyków, osoby zainteresowane tą tematyką oraz studentów i doktorantów. Konferencja odbędzie się w siedzibie uczelni, przy ul. Zamojskiej 47 w Lublinie. Wszelkie informacje o Konferencji będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.wsns.edu.pl

O konferencji prosimy poinformować współpracowników oraz osoby zainteresowane.

Najważniejsze terminy konferencji

 1. Zgłoszenie uczestnictwa (drogą elektroniczną) zawierające temat pracy oraz streszczenie (do 1800 znaków ze spacjami) w języku polskim należy przesłać do 31.10.2016 r. Zgłoszenia e-mailowe przyjmowane są na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej www.wsns.edu.pl do dnia 20.11.2016 r.
 3. Termin konferencji: 24.11.2016 r.

Konferencja jest bezpłatna!

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w konferencji. Streszczenia wygłoszonych referatów będą zamieszczone w książce streszczeń (w wersji pdf). Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy noclegu. Informacja o bazie noclegowej w Lublinie będzie zamieszczona na stronie internetowej konferencji.

WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, tel.: 81 531 85 56 www.wsns.edu.pl

Partnerzy PEKAO PEKAO2 TVPLublin RadioEr Lublin Today Klaster usług medycznych Akademia jazdy Inter Edukacja

Komitet Naukowy

 • Przewodniczący: Ks. Prof. dr hab. Janusz Mariański
 • Vice przewodniczący: Prof. dr hab. Zbigniew Marzec
 • Prof. dr hab. Wojciech Barud
 • Prof. dr hab. Dorota Krasowska
 • Prof. dr hab. Teresa Kulik
 • Prof. dr hab. Ryszard Szyszka
 • Prof. dr hab. Tomasz Tomaszewski
 • Prof. dr hab. Jerzy Truchliński
 • Prof. dr hab. Mariusz Zemło
 • Prof. dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak
 • Dr hab. Anna Pacian
 • Dr Małgorzata Bartoszcze-Tomaszewska
 • Dr Maria Bernat
 • Dr Waldemar Biaduń
 • Dr Marta Chmielewska
 • Dr Agnieszka Chmielewska-Cisłak
 • Dr Magdalena Dawidowicz
 • Dr Błażej Dyczewski
 • Dr Elżbieta Jędrzejewska
 • Dr Mariusz Jojczuk
 • Dr Andrzej Kot
 • Dr Sylwia Kowalska-Myśliwiecka
 • Dr Zdzisław Kulesza
 • Dr Agnieszka Łagowska-Batyra
 • Dr Marcin Mandryk
 • Dr Marlena Matysek-Nawrocka
 • Dr Ewa Nowosadzka
 • Dr Jolanta Pacian
 • Dr Anna Skiert
 • Dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
 • Dr Małgorzata Stodółkiewicz
 • Dr Marta Swatko-Ossor
 • Dr Krystyna Szpak-Lipińska
 • Dr Marcin Wieczorski

Komitet Organizacyjny

 • Przewodniczący - Dr Marlena Matysek-Nawrocka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • V-ce Przewodniczący: Dr Maria Bernat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • V-ce Przewodniczący/Rzecznik prasowy - Dr Błażej Dyczewski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 509 258 074

Członkowie:

 • Mgr Mirosław Bernat
 • Mgr Anna Hirna
 • Mgr Monika Łaszczewska
 • Mgr Karolina Pierścińska
 • Mgr Monika Stachyra
 • Mgr Marta Gospodaryk
 • Mgr Anna Sternik
 • Mgr Paulina Wojtysiak
 • Dorota Lewtak
 • Mgr Edyta Goral – Pekao S.A.
 • Krzysztof Dudkowski – Pekao S.A.